مهرداد فرح‌آبادی، رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اظهار این مطلب، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و صیانت از حقوق آنها همواره رسالت سازمان بورس بوده و در این مسیر مهم‌ترین‌ موضوع کنترل ریسک‌های بازار سرمایه است. اولین راهکار کنترل ریسک بازار سرمایه، تسهیل دسترسی به ساز و کار سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم از طریق انواع نهادهای مالی جدید مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، ریسک‌های بازار سرمایه به نحو قابل‌توجهی مدیریت شود، گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای اقتصادی تخصصی تحت نظارتی هستند که زیر‌نظر مدیران حرفه‌ای در چارچوب قوانین و مقرارت فعالیت می‌کنند و این نشانه‌ها در کنار هم فضای مدیریت کنترل ریسک در بازار سرمایه را فراهم می‌کند.رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه در حال‌حاضر بیش از ۲۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال است، افزود: پس از یک دهه تلاش سازمان بورس اکنون ارزش این صندوق‌ها به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را خریداری کرده‌اند که از این میزان نزدیک به ۹۳ درصد آنها سرمایه‌گذاران حقیقی و ۷ درصد آنها سرمایه‌گذاران حقوقی هستند.

فرح‌آبادی با اشاره به اینکه طی یک ماه اخیر شاهد ثبت رکوردهای تاریخی بازار سرمایه بودیم و رشد این بازار مشوقی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به بورس است، گفت: ما این روز را پیش‌بینی می‌کردیم. بنابراین سازمان بورس فضای فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را توسعه داد تا سرمایه‌های جدید به‌راحتی وارد بازار سرمایه شود. رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه ورود به بازار سرمایه مستلزم دانش و تخصص است، گفت: در حال‌حاضر ظرفیت پذیرش سرمایه‌های جدید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان است و ما به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنیم برای کاهش ریسک از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران مجاز حرفه‌ای به بازار سرمایه وارد شوند.  وی افزود: زمانی که شاخص‌های بازار سرمایه روندی مثبت دارند، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای که عمدتا با مکانیزم خرید و فروش، قوانین بازار سرمایه و ریسک‌های آن نا‌آشنا هستند به این بازار وارد می‌شوند. معمولا تازه‌واردین به‌جای تشکیل سبدی از سهام روی یک سهم تمرکز می‌کنند. این موضوع ریسک فعالیت در بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابر این اکیدا به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به‌ویژه آن دسته از سرمایه‌گذارانی که از درجه ریسک‌پذیری کمتری برخوردارند، توصیه می‌کنیم از طریق مشاوران حرفه‌ای یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه وارد شوند.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس