عقبگرد تاکتیکی شاخص پلیمرهای «دنیای اقتصاد»

شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد در هفته گذشته با ۶/ ۱ درصد کاهش هفتگی روبه‌رو شد که به معنی عقبگرد قیمتی در این بازار است. کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا در کنار رشد عرضه‌ها را می‌توان دلیل اصلی این روند نزولی به شمار آورد اگرچه هنوز هم قیمت‌های پایه کمتر از این نرخ به‌صورت کلی بوده یعنی بازار با تقابل عرضه و تقاضا و حتی رقابت برای خرید به این قیمت‌ها رسیده است. شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد در هفته گذشته به ۹ هزار و ۴۱۷ تومان رسید که کمترین رقم از هفته منتهی به ۸ آذرماه تاکنون به شمار می‌رود. این کاهش نرخ خود محرک مهمی برای افزایش حجم معاملات در بورس کالا بود و تاثیرگذاری آن را هم مشاهده کردیم.

از سوی دیگر قیمت‌های پایه برای هفته جاری هم کاهشی اعلام شد و این اعلام نرخ به معنی تداوم جذابیت خرید در این بازار است و پتانسیل حمایت از حجم معاملات را در بر دارد. البته کاهش قیمت‌ها و عقبگرد شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد را باید یک عقبگرد تاکتیکی به شمار آورد زیرا به کمک آن شاهد رشد حجم معاملات در بورس کالا خواهیم بود. در هر حال این نمودار نشان می‌دهد که چرا روند عمومی حرکت قیمت گریدهای مختلف پلیمری در بازار داخلی کاهشی است آن هم در شرایطی که قیمت‌های پایه در بورس کالا نوسان‌های مختلفی را ثبت کرده است.

افزایش حجم معاملات در کنار افت نرخ نشان می‌دهد که بازار قیمت‌های موجود را پذیرفته است و این پذیرش نرخ موجب می‌شود که هر سیگنال کاهش قیمتی در بورس کالا به چشم یک موقعیت نگریسته شود بنابراین امکان حمایت از حجم معاملات در بورس کالا در کنار کاهش قیمت‌های پایه هفته جاری هنوز هم وجود دارد اگرچه این توانمندی به نسبت هفته قبل کاهش خواهد یافت.

  معاملاتی به شدت جذاب

حجم معاملات پلیمرها در هفته قبل در بورس کالا به بالاترین رقم از هفته منتهی به ۴ مهرماه تاکنون رسید. همین داده به معنی تغییر فاز جدی بازار پلیمرها در بورس کالا یا بازار آزاد است که به معنی آغاز دورانی جدید در فعالیت این بازار به شمار می‌رود. با توجه به انتظار برای افزایش حجم تقاضا برای روزهای پایانی سال و همچنین احتمال این تغییر در نمودار معاملات پلیمرها، هم انتظار این افزایش حجم داد‌و‌ستد وجود داشت و هم تغییر فاز این بازار را باید جدی گرفت. در گزارش‌های پیشین به این موارد در چارچوب تابلوخوانی بازار اشاره کرده‌ بودیم که هم‌اکنون به کمک آمار قابل مشاهده است.

حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته به رقم ۶۵ هزار و ۷۲ تن رسید که به نسبت هفته قبل از آن رشدی ۵/ ۴۵ درصدی داشت. این در حالی است که متوسط حجم معامله هفتگی پلیمرها در سال جاری ۵۸ هزار و ۵۷۹ تن بود یعنی معاملات هفته گذشته از متوسط امسال و البته از متوسط سال قبل بالاتر بوده است. در مورد حجم عرضه و تقاضا نیز وضعیت همین‌گونه است. حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته به نسبت مدت مشابه هفته قبل رشدی ۸/ ۷ درصدی داشت ولی در همین زمان حجم تقاضا افزایش ۴۶ درصدی را تجربه کرد. این دو داده به معنی وضعیت مطلوب این بازار بوده است آن هم در شرایطی که عرضه هفته گذشته یعنی رقمی نزدیک به ۸۳ هزار و ۵۰۰ تن، بالاترین رقم از هفته منتهی به ۱۳ اردیبهشت‌ماه تاکنون بوده است. همین سیگنال به معنی ایجاد یک بستر مهم معاملاتی برای داد‌و‌ستد پلیمرها در هفته گذشته بود یعنی زیربنای رشد حجم معاملات آماده بوده است. از سوی دیگر ۷۸ درصد از عرضه‌های هفته گذشته پلیمرها در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته که بالاترین درصد معامله در ۵ هفته اخیر است. این در حالی بود که نسبت تقاضا به عرضه‌ها ۲۱/ ۱ واحد بوده یعنی در برابر هر تن عرضه، ۲۱/ ۱ تن تقاضا ثبت شده است که بالاترین رقم در ۵ هفته اخیر به شمار می‌رود.

نگاهی به روند کلی معاملات نشان می‌دهد که از هفته منتهی به ۸ آذرماه، جریان غالب در نمودار حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در یک مسیر افزایشی قرار گرفته است. همین داده به این معنی است که این جریان هنوز هم ادامه دارد یعنی روند عمومی افزایش حجم معاملات را می‌توان هنوز هم در این بازار رصد کرد اگرچه معاملات هفته گذشته به شدت جذاب و پرحجم بود و عقبگرد معاملاتی برای هفته جاری چیزی از ارزش‌های این بازار کم نمی‌کند و حتی منطقی به نظر می‌رسد. البته ادعای روند افزایشی حجم معاملات در هفته‌های اخیر به این معنی است که میزان جذابیت در بازار و رونق معاملاتی هم در مسیری افزایشی قرار خواهد داشت و این رشد به معنی تکاپوی بیشتر برای خرید و رونق حجم تولید در صنایع تکمیلی مصرف‌کننده پلیمرها یا ترکیبات شیمیایی خواهد بود. این روند به معنی تزریق جذابیت جدیدی در این بازار است و می‌تواند محرکی برای رشد قیمت‌ها به شمار رود ولی این ادعا به شواهد بیشتری نیاز دارد.

  رشد بنیادین بازار به حمایت نیاز دارد

معاملات پرحجم پلیمرها در هفته گذشته اگرچه یک داده به شدت جذاب به شمار می‌رود ولی در کل به حمایت نیاز دارد زیرا این سیگنال به تنهایی نمی‌توان بازار و صنعت پلیمرها را به حرکت درآورد. همان‌گونه که در گذشته نیز اشاره شد معاملات ترکیبات شیمیایی در بورس کالا می‌توان محرک و حتی بعضا چراغ راهنمای جذابی برای بازار پلیمرها باشد و با مشاهده افزایش حجم معاملات شیمیایی‌ها می‌توان حدس زد که بازار پلیمرها آیا در هفته‌های بعد مستعد رشد حجم داد‌و‌ستد خواهد بود یا خیر. این در حالی است که رشد حجم داد‌و‌ستد پلیمرها در هفته گذشته از مسیر معاملات شیمیایی‌ها مورد حمایت قرار نگرفت و اگر برای هفته جاری سیگنال مشخصی از بازار شیمیایی‌ها به ثبت نرسد می‌توان گفت که بازار پلیمرها بدون حمایت ( از این مسیر) باقی مانده است. البته وضعیت داد‌و‌ستد ترکیبات شیمیایی در بورس کالا به نسبت مساعد است و این واقعیت خود می‌تواند به ایجاد یک کف معاملاتی برای بازار پلیمرها چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ روانی منجر شود. فاز روانی اهمیت معاملات در بازار ترکیبات شیمیایی را هم نباید نادیده گرفت زیرا نشان می‌دهد که ذهنیت غالب در بازاری که اغلب با واسطه‌گری و سفته‌بازی همراه نیست چگونه بوده و هست. شاید حجم معاملات بتواند مهم‌ترین‌ ویژگی این بازار در فاز تحلیل به شمار رود.

حجم داد‌و‌ستد محصولات شیمیایی در هفته گذشته در بورس کالا به نسبت هفته قبل از آن ۵/ ۲ درصد رشد داشت که رقم مهمی به شمار نمی‌رود. در همین زمان حجم عرضه‌ها ۶۷/ ۲۱ درصد افزایش یافت و همچنین تقاضا ۵۳/ ۲۰ درصد تقویت شد. همین داده‌ها نشان می‌دهد که بازار شیمیایی‌های بورس کالا از زیرساخت کافی برای رشد حجم معاملات برخوردار بود. در هر حال رشد توامان عرضه و تقاضا و عدم ثبت رشد معاملات به معنی این است که بازار با قیمت‌های بالایی روبه‌روست و برای افزایش حجم معاملات به حمایت‌های قیمتی و دقیق‌تر افت نرخ پیشنهادی در بورس کالا نیاز داریم. برای هفته جاری که قیمت‌های پایه ترکیبات شیمیایی کاهش یافته است می‌توان پتانسیل رشد حجم معاملات را مطرح کرد بنابراین بازار از هم‌اکنون از یک داده حمایتی بالقوه برخوردار شده است.

  بازار آزاد و چندگانگی داده‌ها

بازار از آرامشی نسبی برخوردار است گویی سیگنال‌های مثبت بورس کالا تاثیرگذاری چندانی در بازار آزاد نداشته یا به عبارت‌ دقیق‌تر خبر داده‌های مثبت بورس کالا به بازار آزاد نرسیده است. این در حالی است که بازار آزاد در اواسط هفته گذشته با جرقه‌هایی از رشد نرخ همراه شد و همین داده به محرکی برای افزایش حجم معاملات بدل گشت. این در حالی است که هم موجودی انبارها در بازار داخلی به شدت پایین بوده و هم حجم تقاضا افزایش یافته است. این موارد در کنار برتری تقاضا بر عرضه‌ها و بسته شدن بسیاری از مسیرهای تغذیه بازار به‌صورت مویرگی استعداد رشد قیمت‌ها را در بر دارد ولی این سیگنال محقق نشده است. همین داده یعنی امکان رشد نرخ ولی عدم تحقق آن به بررسی دقیق‌تری نیاز دارد آن‌هم در وضعیتی که می‌توان به کمک ادعای افت قیمت‌های پایه در بورس کالا، عدم رشد جدی و گسترده قیمت‌ها را توجیه کرد ولی این توجیه پس از مدت‌ها کاهش نرخ در بازار داخلی چندان هم قابل‌قبول نخواهد بود. بازار هنوز مستعد رشد نرخ نیست و این عدم افزایش قیمت‌ها به‌صورت گسترده و جدی را می‌توان در دو فاز مختلف مورد بررسی قرار داد؛ بهبود بازار با رشد قیمت‌ها همراه نیست یا بازار هنوز پتانسیل و کشش افزایش نرخ را ندارد. شاید هر دو این داده‌ها درست باشد ولی پایین بودن موجودی انبارها، پتانسیل رشد قیمت‌ها را در بر دارد.

  معمای جو روانی در بازار

در ماه‌های اخیر یکی از محرک‌های اصلی بازار و حتی یکی از داده‌های تاثیرگذار بر نوسان قیمت‌ها جو روانی در بازارهای مختلف همچون بازار پلیمرها و ترکیبات شیمیایی بود. هم‌اکنون این فاکتور اندکی از رمق افتاده است یعنی بازارهای مختلف به جو روانی کمتر توجه می‌کنند و می‌توان گفت در نگاه اول از تاثیرگذاری این داده کاسته شده است. واقعیت این است که هنوز هم جو روانی و طرزفکر اهالی بازار یکی از محرک‌های اصلی معاملات در بازار آزاد است و همین سیگنال که به‌رغم تغییرات جدی در موجودی انبارها  یا میزان تغذیه بازار از مواد اولیه، تاثیرگذاری گسترده‌ای بر نوسان قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود هم یکی از داده‌های جانبی از جو روانی در بازار است. هم‌اکنون جو روانی اصلی بر بازار، همان رکود در صنایع تکمیلی است که اجازه فعالیت آزادانه را به اهالی بازار نمی‌دهد گویی همه می‌پندارند  وضعیت بازار خوب نیست. اما چرا به این ذهنیت نمی‌توان اعتماد کرد؟

به دو دلیل. دلیل اول آنکه بازار اغلب رخدادها را با یک فاز تاخیر متوجه می‌شود و در همان مسیر عمل می‌کند. در هفته‌های گذشته بارها از رکود در صنایع سخن گفتیم ولی بازار دیر متوجه شد یعنی روند نزولی قیمت‌ها یا همان ضعف تقاضا در مقایسه با عرضه‌ها، دیرتر از فاز واقعی مورد انتظار در رسانه‌ها مخصوصا «دنیای اقتصاد» مشاهده شد. این مطلب به این معنی است که بازار اغلب به نسبت رسانه‌های تحلیلی اندکی عقب‌تر است و شاید دیرتر حرف رسانه‌ها را باور می‌کند. همین مطلب به معنی سریع‌تر بودن تحلیل از بازار است. حال اگر همین داده‌ها را در نظر بگیریم می‌توان گفت که بازار باز‌هم دیرتر عمل خواهد کرد و باز‌هم تاخیر خواهد داشت مگر آنکه اهالی بازار و معامله‌گران برجسته رویه خود را عوض کنند. حال اگر این شرایط را بپذیریم و ادعای بهبود بازار را مطرح کنیم می‌توان گفت که باز‌هم بازار بهتر شدن اوضاع را دیر باور خواهد کرد و باز هم چند قدم عقب‌تر خواهد بود.

دلیل دوم جایگاه بورس کالا در تنظیم و راهبری بازار آزاد پلیمرهاست. حتی اگر نتوان از تغذیه مویرگی بازار توسط بورس کالا  یاد کرد یا از آن حمایت کرد ولی نمی‌توان منکر تاثیرگذاری عرضه‌ها و حجم معاملات بر بازار شد آن‌هم در شرایطی که منبع تغذیه اصلی بازار باز هم قطعا بورس کالاست. این در حالی است که معامله‌گران اصلی در بازار یا همان تغذیه‌کنندگان اصلی بازار از مواد اولیه دیگر تحت‌تاثیر جو روانی یا اما و اگرها نبوده و بهتر از هر‌کس رخدادهای بازار را رصد کرده و بیش از سایرین به تحلیل‌ها و خبرها دسترسی داشته و به آنها توجه دارند. به‌صورت دقیق‌تر در معاملات بورس کالا نه چیزی برای پنهان‌کردن وجود دارد و نه می‌توان واقعیت‌های این بازار را نادیده گرفت. شفافیت معاملاتی و رصد حجم عرضه و تقاضا در بورس کالا چهره تمام‌نمایی از بازار را نشان می‌‌دهد که نه از جو روانی در بازار آزاد تاثیر پذیرفته و نه با شایعات به این‌سو و آن‌سو متمایل خواهد شد ولی اصل و زیربنای بازار را تشکیل می‌دهد. در شرایط فعلی که حجم معاملات هفته گذشته به‌شدت جذاب بوده و شاهد رشد عرضه، تقاضا و افزایش حجم معاملات بودیم می‌توان خوش‌بینی و رواج سیگنال‌های مثبت را  به روشنی مشاهده کرد و در نمودار حجم معاملات هم قابل‌رهگیری است.

موارد فوق به این معنی است که با فرض تمامی اما و اگرهای موجود در بازار و شایعات و شنیده‌ها، باز‌هم جو غالب در بازار مثبت است و این مطلب یعنی از رکود عمیق پیشین در حال فاصله گرفتن هستیم که یکی از مهم‌ترین دلایل آن هم رشد تقاضای مواد اولیه برای تولید مصنوعات و فروش در روزهای پایانی سال است، اگرچه بازارها ناخودآگاه آموخته‌اند که روزهای بد دائمی نخواهد بود و بعد از هر دوره دشوار، یک دوره آرامش و بهبود تجربه خواهد شد. هم‌اکنون هم در این شرایط قرار داریم یعنی بازار به سمت بهبود متمایل شده است.

14 (1)

14 (2)

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس