میزان تولید معدنی سرب، تولید فلز و تقاضا برای شمش سرب طی ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ به تفکیک ماه نیز نشان می‌دهد تولید معدنی سرب در ماه مه ‌در بیشترین میزان خود قرار دارد. میزان تولید معدنی با ۳/ ۳ درصد رشد نسبت به ماه قبل خود به ۴۱۰ هزار و ۵۰۰ تن رسید. میزان تولید فلز سرب در ماه مه ‌نیز با ۸/ ۱ درصد رشد نسبت به ماه پیش از آن به ۹۷۳ هزار و ۸۰۰ تن رسید. بالاتر بودن رشد تولید معدنی نسبت به تولید فلز سرب حاکی از افزایش تولید معدنی نسبت به تولید ثانویه دارد. همچنین تقاضا برای شمش سرب طی ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ در ماه مه ‌نسبت به ماه آوریل رشد ۷/ ۰ درصدی داشت، اما همچنان تقاضا برای شمش سرب در ماه مارس بیشترین میزان طی دوره مورد بررسی بود. باتوجه به سیاست‌های انبساطی که دولت چین در ماه‌های اخیر اتخاذ کرده است و به بانک‌های این کشور دستور داد تا روند اعطای وام را تسهیل کند انتظار افزایش تقاضا برای انواع کامودیتی‌ها ازجمله سرب دور از ذهن نیست. هرچند سیاست‌های اقتصادی ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز بر این بازار بی‌تاثیر نبوده و توانست طی یک سال اخیر هرگونه پیش‌بینی بازاری را با تغییر مواجه کند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس