این عملکرد برجسته در تولید گندله، نشان از بهره‌‌گیری هوشمندانه مدیران و کارکنان شرکت فولاد سنگان از ظرفیت‌‌های تولیدی موجود دارد که توانستند با توجه به آینده‌نگری در ماه‌‌های آتی و چالش‌‌های انرژی با اتخاذ تدابیر مناسب و بهبود فرآیندهای تولید، برنامه‌‌های تولیدی خود را محقق و حتی از آن پیشی بگیرند. با توجه به برنامه تولید ۴۴۰ هزارتنی کنسانتره در خرداد ماه و میزان ۴۳۰‌هزار تن تولید شده تحقق ۹۸ درصدی برنامه تولید کنسانتره در خرداد ماه را شاهد هستیم. عملکرد تولیدی کنسانتره این شرکت در سه ماه اول سال‌جاری، بیش از یک میلیون و ۲۰۰‌هزار تن بوده است و با توجه به پیش‌بینی برنامه تولیدی یک میلیون و۲۶۰‌هزار تنی، شاهد تحقق ۹۶ درصدی برنامه تولید کنسانتره در سه‌ماهه هستیم که تلاش و همت کارکنان این واحد عظیم پنج میلیون تنی در شرق کشور قابل قبول بوده است.

حال خوش تولید در فولادسنگان

تولید مداوم و پیوسته در شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان نشان می‌دهد که این شرکت در تامین مواد اولیه موردنیاز خود جهت تولید گندله، به خوبی عمل کرد و با توجه به این دستاوردهای تولیدی قابل‌توجه، می‌توان انتظار داشت که این شرکت در ادامه سال‌جاری نیز با بهره‌‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌‌های موجود، به ارتقای تولید و بهره‌‌وری خود ادامه داده و با برنامه‌‌ریزی علمی و عملیاتی و توجه به جهش تولید، برنامه‌‌های تولیدی خود را محقق کند.