تورم منفی ۶/ ۰ درصدی که پایین‌ترین تورم ثبت شده در سوئیس از نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون محسوب می‌شود بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت در بخش‌های مسکن، مواد غذایی و حمل و نقل قرار گرفته است. طی این مدت کمترین تورم مربوط به حمل‌و نقل با تورم منفی ۶/ ۳ درصدی بوده است و فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۶/ ۱ درصدی و مراقبت‌های درمانی با تورم منفی ۶/ ۰‌درصدی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. تورم در بخش انرژی نیز منفی ۴/ ۰ درصد اندازه‌گیری شده است. تورم تنها در دو بخش مواد‌غذایی و رستوران و هتلداری مثبت بوده و به ترتیب ۸/ ۰‌درصد و ۹/ ۰ درصد اندازه‌گیری شده است.متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۳۸/ ۲ درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۹۲/ ۱۱ درصدی دسامبر سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۴/ ۱ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.هسته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد‌غذایی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد طی این مدت به منفی ۲/ ۰‌درصد رسیده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم سوئیس در ماه اکتبر منفی ۴/ ۰ درصد بوده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند