به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مشتریان حقیقی و حقوقی دارای حساب در بانک تجارت می‌توانند با مراجعه حضوری به شعبه خود و تکمیل فرم یا از طریق سیستم اینترنت بانک تجارت، از مزایای این خدمت استفاده کنند. خدمات دستور پرداخت می‌تواند شامل پس‌انداز برای اعضای خانواده، پرداخت هزینه شارژ ساختمان، پرداخت اقساط تسهیلات، پرداخت مساعده به کارکنان با مبلغ ثابت توسط شرکت‌ها باشد. همچنین کمک به موسسات خیریه، پرداخت اجاره بهای ساختمان، پرداخت حوالجات مستقیم، شارژ تجارت کارت جوان و... از دیگر خدمات این سامانه است. حداکثر مبلغ برای دستور پرداخت روی هر حساب (فردی یا جمعی) ۵۰۰ میلیون ریال در روز تعیین شده است. براساس مقررات مربوط به این سیستم پرداخت، حساب مقصد باید نزد بانک تجارت باشد. براساس مقررات این سیستم، تاریخ دستور پرداخت‌ها هیچ محدودیتی نداشته و می‌تواند در هر تاریخی باشد. همچنین دستور پرداخت برای یک بار پرداخت نیز می‌تواند به کار گرفته شود که در این صورت باید تاریخ شروع و پایان دستور پرداخت در فرم یکسان باشد. در اعلام دستور پرداخت‌های متعدد با تاریخ‌های مختلف برای یک حساب، محدودیتی وجود ندارد. کلیه دستور پرداخت‌های روز سی و‌یکم در نیمه دوم سال به تاریخ سی‌ام انجام می‌شود. در اسفندماه نیز کلیه دستور پرداخت‌های روز سی‌ام به تاریخ بیست و نهم اعمال می‌شود.