تحسیری با تاکید بر احساس مسوولیت بیمه معلم در پرداخت کامل خسارت بیمه‌شدگان پس از فروش بیمه یادآور شد: کاهش خسارت‌های حوادث با تامین خسارات مالی وظیفه بیمه‌گذاران است و بیمه معلم در حال توسعه خدمات در این زمینه است.در ادامه سید محمد علیپور، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد جزیره کیش گفت: کیش محل تجمع سرمایه است و نزدیکی به دریا می‌تواند زمینه بهتری برای استفاده از خدمات بیمه‌ای در حوزه تجارت باشد. وی با بیان تبعی بودن صنعت بیمه در چارچوب اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: رونق در این صنعت به رونق اقتصاد وابسته است و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید گفت که رکود فرصتی است که باید برای ایجاد ابزارهای جدید و کاستی‌ها از آن بهره برد. علیپور اظهار کرد: کشتیرانی سهامدار اصلی بیمه معلم است و نزدیکی به دریا می‌تواند برای افزایش اعتبار پرتفوی این بیمه در جزیره کیش موثر باشد.