همچنین افزایش در پرداخت‌های بدون تماس در سراسر بریتانیا عامل کلیدی رشد استفاده از کارت‌های بدهی محسوب می‌شود و پرداخت‌های بدون تماس در سال ۲۰۱۷ میلادی در دو حوزه پرداخت با کارت‌های بدهی و اعتباری در مجموع به ۶/ ۵ میلیارد تعداد رسید.بر همین اساس، اداره فاینانس بریتانیا برآورد کرد ۶۳ درصد مردم در بریتانیا در حال حاضر از پرداخت‌های بدون تماس استفاده می‌کنند. افراد بزرگسال در سال ۲۰۱۷ میلادی در هر ماه به‌طور متوسط ۹ پرداخت بدون تماس داشتند که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۵ عدد ثبت شده است.

به گفته برخی از کارشناسان در حوزه بانکداری دیجیتال، استقبال روزافزون برای استفاده از پرداخت‌های موبایلی و وسایل الکترونیکی فرصت‌های جدیدی برای فروشندگان و برندها ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه مصرف‌کنندگان به‌طرز فزاینده‌ای قادر به هماهنگ کردن وسایل جانبی پرداخت خود با مد روز هستند.بر پایه این گزارش، اداره فاینانس بریتانیا اعلام کرد در سال ۲۰۱۷ میلادی تقریبا ۲/ ۲ میلیون نفر در خریدهای روزمره خود از پول نقد استفاده کردند. فاینانس بریتانیا همچنین اعلام کرد به‌رغم سیاست رفتن بریتانیا به سمتی که پول نقد از اهمیت کمتری برخوردار باشد؛ اما با تبدیل شدن به جامعه بدون پول نقد فاصله دارد.