وی ادامه داد: در این میان ترکیه در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب در رتبه‌های ۳۴، ۳۲ و ۳۰ قرار داشت و مالزی نیز در همین بازه زمانی در رتبه‌های ۴۲، ۴۴ و ۳۹ بود.دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه سهم مستاجران لیزینگ‌ها از کل خرید دارایی‌های ثابت در آمریکا ۲۲ درصد است، گفت: این نسبت در کانادا ۳۲ درصد و در انگلستان ۷/ ۳۳ درصد است.وی انحصار لیزینگ جهانی در چهار کشور آمریکا، انگلستان، چین و آلمان را ۶۷ درصد اعلام کرد.به گفته موقعی، سهم خودرو در لیزینگ جهانی شامل ۵۲ درصد خودروهای مسافری، ۱۹ درصد خودروهای تجاری و ۲۸ درصد تجهیزات و سایر است. وی با بیان اینکه حجم جهانی لیزینگ در سال ۲۰۱۵، یک میلیارد دلار بوده است، گفت: این رقم در سال ۲۰۱۶ به یک‌هزار و ۹۹ میلیارد دلار افزایش یافت. به گفته وی، حجم لیزینگ آسیا در کل جهان در سال ۲۰۱۵، ۲۲۰ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد و در سال ۲۰۱۶ به میزان ۹/ ۲۸۹ میلیارد دلار معادل ۴/ ۲۶ درصد بوده است.