وی با اشاره به اینکه پست بانک بعد از برگزاری مجمع توانست سود پیش‌بینی شده خود را محقق کند، افزود: تطبیق با استانداردهای نظام بانکی، نیازمند برخی ذخیره‌گیری‌هاست که پست بانک تلاش دارد با موفقیت از این مرحله عبور کند. فرحی ادامه داد: در حال حاضر سرمایه این بانک ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است که براساس قانون لایحه بودجه سال آینده ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش دارایی‌های وزارت ارتباطات و ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل آورده سهامداران برای افزایش سرمایه پست بانک باید اختصاص یابد. وی تاکید کرد: پست بانک معوقات خرد بالایی ندارد، اما حدود ۶ هزار میلیارد ریال مجموع مطالبات غیرجاری آن است که در سطح میانگین نظام بانکی است. فرحی با اشاره به اینکه مجوز قانونی فعالیت ۶ هزار و ۵٠٠ باجه پست بانک از سوی بانک مرکزی صادر شده است، گفت: متعهد تکمیل این پروسه هستیم و درصددیم حضور خود را در تمام روستاها، شهرهای کوچک، مناطق مرزی، عشایری و کم‌جمعیت برای خدمات بانکی پررنگ‌تر کنیم. همچنین این مجوز بعد از اقدامات لازم برای استانداردسازی و تطبیق با مقررات به مجوز دایمی تبدیل خواهد شد.