به‌کارگیری متخصصان برای توسعه پایدار

در واقع در نظام تصمیم‌گیری کشور کمتر مسوولی را می‌‌‌توان نام برد که در یک زمینه تخصصی که خود در آن تخصص ندارد ضمن اذعان به آن، تصمیم‌گیری را به متخصصان ارجاع دهد. امر ارجاع به کارشناسان، به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با مسائل جدی در حوزه‌‌‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... مواجه است، می‌‌‌تواند نجات‌دهنده‌‌ کشور از معضلات، چالش‌‌‌ها و بحران‌های پیش‌‌‌رو باشد. آنچه واضح است کشور با مسائل و مشکلات متعدد و متنوعی، از منابع طبیعی و محیط‌زیست تا منابع انسانی مواجه بوده و حل این مسائل نیازمند تغییرات اساسی در نظام تصمیم‌گیری کشور است. اکنون که نامزد طرفدار تغییر در این رویکرد توانسته است اقبال عمومی را به‌ خود جلب کند، فرصت مناسبی برای پیاده‌سازی نظام تصمیم‌گیری متفاوت در کشور فراهم است.

در این شرایط کارشناسان و متخصصان حوزه‌‌‌هایی همچون توسعه پایدار که تاکنون امکان حضور و ارائه برنامه در نظام تصمیم‌گیری کشور را نداشته‌‌‌اند، از این فرصت برخوردار خواهند بود تا مبتنی بر این نگرش رئیس‌جمهور نقش فعالانه و موثری ایفا کنند. تغییر مدل و نظام تصمیم‌گیری در خصوص توسعه صنعت، کشاورزی و خدمات مبتنی بر حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران نیازمند حضور فعالانه و موثر عموم کارشناسانی است که فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی به آینده ایران می‌‌‌اندیشند. دولت نیز مبتنی بر این نوع نگرش رئیس‌جمهور باید به گونه‌‌‌ای زیرساخت‌‌‌های لازم را فراهم کند تا فرصت برابری را برای عموم کارشناسان و متخصصان جهت نقش‌آفرینی و ارائه طریق فراهم سازد. نخستین قدم در این راه خود را در معرفی کابینه دولت نشان خواهد داد. مسلما معرفی کابینه‌‌‌ای که اعضای آن با این نوع نگاه رئیس‌جمهور همراهی و همدلی داشته و در عمل بتوانند این نوع نگرش را پیاده‌سازی کنند، ضروری‌‌‌ترین اقدام و اولین گام در دست‌‌‌یابی به این هدف مهم خواهد بود.