اما کلاوس شواب، بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد امید خود را از دست نداده است. او می‌گوید اکنون نسبت به چند دهه قبل وضعیت بهتر شده و شرکت‌ها به مسوولیت اجتماعی خود توجه دارند. واقعیت این است که نشست امسال داووس در زمانی بسیار حساس برگزار شده است. ریسک‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی وجود دارد که باید با آنها مقابله کرد. یکجانبه‌گرایی، ملی‌گرایی، گرم شدن کره زمین و افزایش نابرابری‌ها برخی از این ریسک‌ها هستند. حل این مشکلات مستلزم آن است که رهبران کشورها به‌جای رقابت و منازعه به همکاری بپردازند و راه‌هایی برای همزیستی بیابند. در مطالب حاضر به چالش‌هایی که در برابر شرکت‌کنندگان در نشست مجمع جهانی اقتصاد وجود داشت، تهدیدهای ترامپ علیه اروپا، نگاه جدید صندوق بین‌المللی پول به چشم‌انداز اقتصاد جهان و نقاط ضعف نشست‌های داووس اشاره شده است.