آرشیو روزنامه شماره ۴۶۱۲ دنیای اقتصاد

اخبار بازرگانی - روزنامه شماره ۴۶۱۲

 • نسخه درمانی برای تجارت خارجی

  دنیای اقتصاد: دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت «صمت» مهم‌ترین مشکلات و موانع ایران در ارتقای رتبه توانمندسازی تجاری را شناسایی کرده و برای عبور از این چالش‌ها ۱۲پیشنهاد ارائه کرده است. کارنامه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶ از تنزل رتبه کشور نسبت به سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ حکایت دارد. مقایسه امتیاز ایران در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص توانمندسازی تجاری علاوه بر تنزل امتیاز ایران در شاخص «ترتیبات اداری در مرزها» حاکی از پایین‌تر بودن امتیاز ایران نسبت به منطقه منا است.
 • توسعه مناطق آزاد، با کدام الگو و روش؟

  سامان پناهی پژوهشگر اقتصادی
  هر الگو و مدلی که در جهان غرب یا شرق ایجاد و توسعه داده شده است در قالب یک بستر و پیش‌نیازهایی بوده و این‌گونه نبوده است که صرف استفاده از یک مفهوم یا مدل توسعه کشورها را از نظر پیشرفت اقتصادی به سر منزل مقصود برساند. استفاده چین و سایر کشورها از مناطق آزاد با پذیرش اقتضائات این مفهوم اقتصادی صورت گرفته است و بسترها و پیش‌نیازها به‌طور نسبی از سوی سیاست‌‌گذاران اقتصادی این کشور مورد پذیرش واقع شده است. یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد در چین گذر از یک اقتصاد بسته و سوسیالیستی به سمت یک اقتصاد بازاری بود؛ چرا که اساسا ایجاد مناطق آزاد و توسعه این مناطق از ابتدا با این هدف صورت گرفت که چگونه و بدون هزینه زیاد و تنش با حزب کمونیست حاکم از طریق روش‌های میانی و خاص با عنوان مناطق آزاد این گذار صورت گیرد. تئوری و نظریه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بدون تعامل با اقتصاد جهانی و تجارت با کشورهای دنیا توسعه اقتصادی اتفاق نیفتاده است.
 • مخالف احیای وزارت بازرگانی هستم

  خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود. محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه با تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستم، افزود: در حال حاضر مشکلات و درگیری‌های دولت زیاد است و ورود به مساله تفکیک و تجزیه، دو سال باقیمانده از عمر دولت را درگیر حواشی زیادی می‌کند. بر همین اساس، به اعتقاد بنده باید ضعف‌ها و نقص‌های ادغام را برطرف کرد؛ نه اینکه به دنبال احیای ساختارهای قبلی رفت. رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: هدف از تشکیل وزارت صمت مستحکم شدن و ایجاد ارتباط قوی بین تولید و بازرگانی بود؛ چراکه در سال‌هایی که این دو بخش جدا بودند مشکلات زیادی وجود داشت.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر