تعلیق کارت‌های بازرگانی متوقف شد

به گزارش خبر‌‌گزاری مهر، کنفدراسیون صادرات ایران با صدور اطلاعیه‌‌‌‌‌ای اعلام کرد؛بر اساس تصمیم جدید سازمان توسعه‌تجارت، تعلیق کارت‌های بازرگانی، به‌دلیل عدم‌ایفای حداقل ۶۰‌درصد تعهدات ارزی، متوقف‌شده و صادرکننده صرفا در بخش صادرات کالا اجازه فعالیت نخواهد داشت؛ بلکه می‌تواند برای رفع تعهد ارزی از محل واردات اقدام کند. لازم به‌ذکر است؛ پیش از این در صورت عدم‌ایفای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰‌درصد، کارت بازرگانی تعلیق می‌شد و امکان واردات و صادرات وجود نداشت. دارندگان تعهدات ایفا نشده بیش از ۶۰‌درصد، اجازه صادرات نداشته و سپس پس از رفع تعهد ارزی مجدد قادر به انجام صادرات خواهند بود.