اکنون که در آستانه انتخابات این نهاد بزرگ و تاثیرگذار قرار گرفته‌ایم یکبار دیگر نگاه‌ها معطوف به ترکیب این نهاد است چرا نقش و کارکرد اتاق بازرگانی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی حائزاهمیت و دارای جایگاهی رفیع است.

این نهاد اکنون با سابقه‌ای طولانی و درخشان که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشته همچنان با صلابت و استوار در مسیر کمک به بهبود اقتصاد و کسب‌وکار حرکت می‌کند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل برای حرکت شتابنده اتاق بازرگانی برای کمک به بهبود اقتصاد این است که نقش بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها که منطبق با نظرات کارشناسی دقیق بوده در معادلات اجرایی لحاظ و اجرایی شود.

بنابراین اعضای اتاق بازرگانی باید بتوانند در فضایی مناسب و توام با آرامش نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند و بر‌‌گزاری انتخاباتی پر شور و حداکثری، خروجی مناسبی را به‌همراه خواهد داشت. اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی دارای وجهه چند صدایی بوده که به‌عنوان برآیند نظرات کارشناسی‌شده همواره تاثیرگذار و اثربخش است.

همه فعالان بخش‌خصوصی با همدلی و اتحاد در این انتخابات حضور چشمگیری خواهند داشت تا حرکت قطار بخش‌خصوصی با شتاب به مقصد نهایی که همانا رونق اقتصادی بوده، برسد.