فرد وام‌گیرنده با وثیقه الکترونیک سریع به وام ‌می‌رسد و این وثیقه الکترونیک در وام‌های خرد، جایگزین ضامن می‌شود. محرمیان با بیان اینکه برات الکترونیک هم در وزارت اقتصاد برای بازرگانان فعال شد، درباره بانکداری الکترونیک در ایران گفت: ۹۳.۵درصد از اشخاص بزرگسال کشور به تراکنش‌های بانکی الکترونیک دسترسی دارند، در آمریکا این رقم ۹۳درصد است. وی در تشریح اینکه یارانه نقدی و داشتن حساب بانکی یارانه‌بگیران چه اثری بر این آمار دارد، گفت: زیرساخت بانکی از ۳۰سال قبل در شبکه بانکی فراهم شده است، طرح یارانه نقدی هم کمک کرد تا به آمار ۹۳.۵درصدی برخورداری از بانکداری الکترونیک رسیدیم.او درباره اینکه یارانه نقدی و داشتن حساب بانکی یارانه‌بگیران چقدر در این آمار موثر است، گفت: زیرساخت بانکی از ۳۰سال قبل در شبکه بانکی فراهم شده است، طرح یارانه نقدی هم کمک کرد تا به آمار ۹۳.۵درصدی برخورداری از بانکداری الکترونیک رسیدیم.

معاون فناوری بانک مرکزی بیان کرد: با توجه به زیرساخت‌های فراهم‌شده شبکه بانکی، ‌امکان اجرای ریال دیجیتال در کشور فراهم شده است، ‌اما برای رفع مشکلات، ‌ابتدا در جزیره کیش اجرا شد تا ایرادهای کار در عمل برطرف شود. به گفته محرمیان، با اجرای ریال الکترونیکی در کیش، اگر راننده و مسافر نرم‌افزار ریال دیجیتال را نصب کرده باشند، با نزدیک کردن دستگاه‌های تلفن همراه خود و اسکن کردن کیو آر کد، به راحتی هزینه کرایه تاکسی را دریافت و پرداخت می‌کنند. معاون بانک مرکزی تاکید کرد: الان چک الکترونیک، برات الکترونیک و سفته الکترونیک در شبکه بانکی عملیاتی شده است. محرمیان درباره سامانه‌های الکترونیک بانک‌ها و کمک به کشف ناترازی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بانکی به راحتی به ناترازی‌ها پی می‌برد و این مشکل به شبکه بانکی اعلام می‌شود.