تورم انگلیس در ماه ژوئن ۴/ ۹ درصد بود و بانک مرکزی انگلیس پیش‌‌بینی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۳ درصد برسد. این بانک اعلام کرد: فشارهای تورمی در بریتانیا و بقیه اروپا از زمان گزارش سیاست پولی ماه مه به‌‌طور قابل‌‌توجهی تشدید شده است.‌ بانک انگلیس خاطرنشان کرد: این تا حد زیادی نشان‌‌دهنده افزایش تقریبا دو برابری قیمت عمده فروشی گاز از ماه مه به دلیل محدودیت عرضه گاز روسیه به اروپاست. رشد تولید ناخالص داخلی در بریتانیا کند شده و افزایش قیمت بنزین باعث وخامت قابل توجه دیگری در چشم‌‌انداز فعالیت در این کشور شده است. بانک انتظار داشت که بریتانیا از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ وارد رکود شود. پیش‌‌بینی می‌‌شود در حالی که رشد مصرف منفی می‌‌شود، درآمد واقعی خانوار پس از پرداخت مالیات در سال‌‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌‌شدت کاهش یابد و فشارهای تورمی داخلی در نیمه اول دوره پیش‌‌بینی قوی باقی بماند.