ضوابط سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت سایبری ابلاغ شد

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهبردی افتا، عرضه‌کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت و نماینده قانونی آنها در زمان وقوع رخداد سایبری، ملزم به همکاری کامل با تیم رسیدگی به رخداد دستگاه هماهنگ‌کننده برای مشتریان خود هستند. در بخشنامه مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکید شده است که تمامی ارائه‌دهندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تامین و رعایت ضوابط مندرج در این بخشنامه اقدام کنند.