به گزارش اینترستینگ انجینرینگ، روبات مذکور نه تنها باک خودرو را پر می‌کند، بلکه با کمک یک اپلیکیشن در وقت کاربر نیز صرفه‌جویی می‌کند. این اپ تضمین می‌کند فرد مقدار دقیق سوخت مورد نیاز برای سفرش را دریافت کند. دو ماه قبل شرکت مذکور از برنامه پایلوت روبات سوخت‌گیری خبر داده بود. البته توسعه این ابزار یک سال طول کشید. روبات مذکور طوری توسعه یافته تا نه تنها حافظ محیط‌زیست باشد، بلکه خطر بیرون ریختن سوخت نیز کاهش یابد. هنگامی که افراد به یکی از ایستگاه‌های ADNOC می‌رسند، می‌توانند نوع سوخت را انتخاب و روی یک نمایشگر لمسی یا اپلیکیشن موبایل ضربه بزنند. در مرحله بعد بازوی روباتیک با یک نازل متناسب و حسگرهایی که تضمین می‌کند نازل هنگام سوخت‌گیری به‌طور صحیح قرار گرفته است، فرآیند سوخت‌گیری را انجام می‌دهند. دوربین‌ها و حسگرهای مختلف فرآیند سوخت‌گیری را رصد می‌کنند و همزمان تضمین می‌شود همه فعالیت‌ها به‌طور ایمن و متناسب انجام شود. پس از پایان یافتن سوخت‌گیری، بازوی روباتیک نازل را عقب می‌کشد و فرد می‌تواند محل را ترک کند. کارمند روباتیک پمپ بنزین بخشی از استراتژی پنج ساله شرکت برای تضمین آن است که خودروها بهتر سوخت‌گیری کنند.