آرشیو روزنامه شماره ۴۸۶۱ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۸۶۱

 • چهار شرط پذیرش ریاست بانک ملی

  پس از فوت محمدعلی فرزین در سال ۱۳۲۱ علا به وزارت دربار منصوب شد و قوام‌السلطنه ریاست بانک ملی را به ابوالحسن ابتهاج تکلیف می‌کند، ابوالحسن ابتهاج تحت ۴ شرط و دو بندی که تعیین می‌کند این سمت را می‌پذیرد؛ در انتها قوام‌السلطنه تمام شروط ابتهاج را می‌پذیرد ولی در مورد حقوق وی تعلل کرده و عنوان می‌کند که این رقم زیاد است، ابتهاج در کتاب خاطراتش و درخصوص این موضوع نقل می‌کند: «در جواب گفتم که من داوطلب این شغل نبودم؛ اگر آقای قوام‌السلطنه مرا شایسته این سمت می‌دانند باید حقوقی را هم که در نظر گرفته‌ام قبول کنند.» در ادامه روایت ابتهاج از روزهای پس از به ریاست رسیدن بانک ملی و فراز و نشیب‌های مدیریتی این سمت مهم را خواهیم خواند.
 • طب سنتی در مقابل طب جدید

  علی مرادی‌مراغه‌ای
  تنش‌هایی که گاهی بین پزشکی سنتی در مقابل پزشکی جدید دیده می‌شود مانند سوزاندن کتاب ‌هاریسون و حواشی آن در روزهای آغازین بهمن۹۸ یا اظهارنظر برخی از نمایندگان طب سنتی در مقابل بیماری کرونا و... مختص امروز نبوده بلکه از تاریخی دویست ساله برخوردار است یعنی از وقتی که طب جدید اروپایی وارد ایران شده و از زمانی که دارالفنون در ایران به‌وجود آمد موانع و مخالفت‌های جدی در مقابل آن وجود داشت و طیف‌های مختلفی در مقابل دارالفنون قرار داشتند این مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها باعث شد دارالفنون ایران که به پایمردی امیرکبیر حتی دو سال زودتر از دارالفنون توکیو ژاپن تاسیس شده بود پیشرفت نکند و البته مرگ امیرکبیر در حمام فین کاشان نیز در این عدم پیشرفت دخیل بود.
 • بحران خودکامگی و بسط آگاهی نوآیین

  این نکته در دگرگونی‌های عصر ناصری جالب است که اجماعی درباره انحطاط عمومی ایران میان کارگزاران بلندپایه حکومتی و نمایندگان سلطنت مستقل و روشنفکران مهاجر و مخالفان سرسخت ناصرالدین‌شاه به‌وجود آمده بود. میرزاآقا‌خان کرمانی که از سرشناس‌ترین این روشنفکران مخالف ناصرالدین‌شاه و نیز قاجاریه به‌طور کلی بود، افزون بر نوشته‌های ادبی -تاریخی، در نامه‌های خصوصی خود به ملکم خان نیز طرحی را که در ذهن تبعیدیان به‌وجود آمده بود، به‌دست داده است. او سلطنت قاجاریه را نقطه عطفی در انحطاط تاریخی ایران می‌دانست و تدوین تاریخ ایران را از این حیث پراهمیت می‌دانست که چنین تاریخی پرتوی بر منحنی انحطاط ایران می‌توانست بیفکند. خود او نیز آیینه اسکندری را در بیان «سبب ترقی و تنزل احوال دولت و ملت ایران» نوشت.
 • واپسین کوچ بنیانگذار سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران

  اسکندر فیروز که از او به عنوان پدر محیط‌زیست ایران یاد می‌شد ماه گذشته چشم از جهان فروبست. فیروز، نوه عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما بود و پدرش، محمدحسین فیروز از رجال اواخر قاجار تا اوایل پهلوی دوم بود.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر

بیشتر