دولت شاه اسماعیل که در نبرد زمینی چالدران به توپ‌های عثمانی باخته بود، هیچ توان دریایی برای مقابله با این گروه غربی تازه از راه رسیده نداشت و آنان به‌زودی جزایر استراتژیک خلیج‌فارس را به تصرف خود درآوردند.  اگرچه با فاصله چند نسل سرانجام شاه‌عباس به کمک انگلیسی‌ها توانست پرتغالی‌ها را از خلیج‌فارس بیرون کند اما ورود آلبوکرک آغاز تجاوزی بود که بعدها میان کشورهای غربی در خلیج‌فارس  ادامه پیدا کرد.