پروفسور کخ چندی بعد راه ایزوله کردن این میکروب را به‌دست آورد. «کخ» علاوه برکشف عامل بیماری سل، با مسافرت به مصر و هند، میکروب کلرا (وبا) را نیز کشف کرد. او در سال ۱۹۰۵ برنده جایزه نوبل شد.