آنها سرانجام توانستند رادیوم خالص را در سال ۱۹۰۲ از طریق عمل الکترولیز محلول کلرید رادیوم با الکترود جیوه و تقطیر گاز هیدروژن به دست بیاورند. رادیوم مقدمه‌ای برای شناخت انرژی اتمی و کاربرد آن بود. این کشف ماری کوری دستاوردی بزرگ در دنیای علم بود. او و همسرش، به‌خاطر همین کشف برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. رادیوم در شمار یکی از گران‌بهاترین و کمیاب‌ترین فلزات جهان قرار دارد. هرچند کشف رادیوم و دیگر عناصر رادیواکتیویته افتخار فراوانی برای کوری به ارمغان آورد، اما تماس دائم با این عناصر خطرناک باعث فرسایش سلول‌های بدن او شد و سرانجام در چهارم ژوئیه ۱۹۳۴ در اثر بیماری سرطان درگذشت.