ترومن در سخنرانی جنجالی خود گفت: «برای نگهداری از پیشرفت ملت‌ها، آزاد از زورگویی دولت‌ها، ایالات‌متحده آمریکا در بنیان سازمان ملل متحد پیشگام شده‌است. سازمان ملل متحد برای آزادی و استقلال کشورهایی که عضو این سازمان هستند برنامه‌ریزی شده‌است. ما به هدف‌های خود نخواهیم رسید، مگر زمانی که ما به ملت‌های آزاد یاری کنیم تا نهادهای آزاد و تمامیت ارضی آنان در برابر جنبش‌های تجاوزکارانه حفظ شود. این به آن معنا است که رژیم‌های استبدادی که خود را بر ملت‌های آزاد چه از راه تاخت و تاز مستقیم یا غیرمستقیم تحمیل می‌کنند، به پایه‌های صلح بین‌المللی و در نتیجه به امنیت ایالات‌متحده آسیب می‌زنند.»  به‌رغم این سخنان بشردوستانه، آمریکا کماکان بزرگ‌ترین دشمن ملت‌هایی بود که خواهان آزادی و رسیدن به یک ساختار دموکراتیک بودند، از آمریکای لاتین تا خاورمیانه. کودتای آمریکایی – انگلیسی علیه دولت مصدق ۶ سال پس از اعلام این دکترین اتفاق افتاد.