یک سال پیش از آن در همین روز (دی ماه سال ۱۳۴۶) دولت وقت اراضی و تپه‌های شمال‌شهر تهران را ملی و خرید و فروش و واگذاری آنها را ممنوع اعلام کرده بود. همچنین طبق قانون دی‌ماه ۱۳۵۴ (که از پنجم این ماه به اجرا گذارده شده بود) فروش و واگذاری اراضی ملی (دولتی) به کارمندان دولت و بازنشستگان به منظور ساختن خانه و هر نوع بهره‌برداری شخصی ممنوع شد. سال ۱۳۳۶، گزارشی در روزنامه اطلاعات منتشر شد که روند افزایشی نرخ مسکن در تهران را نشان می‌داد. براساس این گزارش نرخ متوسط هر مترمربع مسکن از ۱۵ ریال در سال ۱۳۱۵ به ۲۷۱ ریال در سال ۱۳۳۵ رسیده بود. جدول رشد قیمت مسکن طی آن ۲۰ سال به‌صورت زیر بوده است:

تاریخ و اقتصاد