محسن احتشام اظهار کرد: این به آن معنی است که ارز زعفران صادرشده باید به چهار روش بخشنامه بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردد.  وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با این روند صادرات زعفران کاهش یابد، تصریح کرد: کاهش صادرات زعفران نیز زمینه‌ساز کاهش قیمت این محصول را به دنبالش خواهد داشت.

رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه این وضعیت مسوولیت ما را در حمایت از صادرکنندگان برای بازاریابی و بازارسازی زعفران وتوسعه بازار این محصول دوچندان می‌کند، تصریح کرد: با توسعه سطح زیرکشت این محصول توجهی به توسعه بازار و افزایش فرهنگ مصرف این محصول نشده است. احتشام افزود: باید تمام توان و منابع خود را صرف بازاریابی، بازارسازی و توسعه بازارهای این محصول در کشور کنیم تا شاهد برندسازی و جایگاه یابی زعفران در بازارهای جهانی و به خصوص بازارهای نوظهور مثل چین باشیم.

رئیس شورای ملی زعفران ایران اظهار کرد: از ۲۰مهر ماه امسال فصل برداشت محصول زعفران از مناطق سردسیر زعفرانکاری در استان‌های خراسان جنوبی و رضوی آغاز می‌شود. احتشام اظهار کرد: امسال پیش‌بینی می‌شود معادل سال گذشته محصول جدید از مناطق زعفران کاری استان‌های یادشده برداشت شود.