گلستان کتاب مشهد با تغییرات پی‌درپی و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف در ادوار گذشته، به بازاری متروک و کم‌رونق تبدیل شده بود و امروز کرکره بسیاری از مغازه‌های آن پایین کشیده شده است. حتی این روزها به گفته‌ کسبه‌ این بازار، صحبت از تعطیلی این مجموعه به میان آمده است.

اما معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در راستای رونق‌بخشی دوباره به این مجموعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در نظر دارد در چارچوب رویکرد رونق‌بخشی به اقتصاد شهر، افزایش سطح رضایت شهروندان، زائران و گردشگران و بهبود کسب و کارها اقدام به شناسایی و حمایت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رویدادهای کسب و کار مطرح شده از سوی تمام سرمایه‌گذاران در محدوده گلستان کتاب مشهد کرده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار کند. طرح‌های پیشنهادی می‌تواند در قالب طرح شامل بهسازی وضع موجود یا ایجاد سازه‌های سنگین و سبک و رویداد به‌صورت موقت یا دائم تعریف شود. مهلت شرکت در این فراخوان تا بیستم شهریور اعلام شده و اسناد آن در آدرس ets.mashhad.ir و ECO.MASHHAD.IR در دسترس است. مهدی نعمتی، مدیر سرمایه‌گذاری‌های نوین شهرداری مشهد در این باره گفت: در شهرداری کارکردهایی برای گلستان کتاب تعریف کرده بودیم که این مجموعه به آن دست پیدا نکرد و این موضوع را ناشی از مسائل فنی و نوع بهره‌برداری از این مکان می‌دانیم. از این رو به سمت انتشار فراخوان شناسایی و حمایت از فرصت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری نوین و رویدادهای کسب و کار در گلستان کتاب مشهد رفتیم. در واقع، با انتشار فراخوان فضایی را فراهم کردیم تا صاحبان ایده و سرمایه طرح‌های خود را با رویکرد فرهنگی ارائه دهند و دلیل این فراخوان آن بود که فعالان هر دو حوزه بتوانند ایده خود را تعریف کنند.