اجرای عملیات بازسازی کارخانه تولید کمپوست شهرداری تبریز

دنیای اقتصاد-تبریز: حبیبه هراتی، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تبریز درباره اجرای این طرح، گفت: بهسازی و بازسازی کارخانه کمپوست وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده و همزمان با تخلیه و انتقال پسماندهای غیرقابل تبدیل به مرکز دفن، برنامه بازسازی و بهسازی خطوط بازیافت و تولید کمپوست وارد فاز عملیاتی شد.

 وی با اشاره به ضرورت کاهش حجم زباله با توجه به سیاست‌های کلان شهرداری، افزود: طرح بازسازی و ایجاد کارخانه تولید کمپوست شهرداری با هدف کاهش روزانه ۲۵۰ تا ۴۰۰ تن حجم زباله تولیدی و تفکیک و بازیافت و ایجاد چرخه ارزش پسماند صورت گرفته و همزمان با بازسازی ماشین‌آلات تولیدی، عملیات عمرانی و محوطه‌سازی و کاشت فضای سبز و همچنین تکمیل خطوط تولیدی پیشرفت ۵۰ درصدی داشته است. امیدواریم با اتمام این طرح شاهد کاهش حجم قابل توجهی از پسماندهای تولیدی و ایجاد چرخه ارزشی و اقتصادی پسماند باشیم.