شماره روزنامه ۶۰۳۷
|

مدیر سازمانی

مدیر سازمانی

  • تیم‏‏‌سازی پویا چیست و چرا مهم است؟

    مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی alavitarejomeh@gmail.com
    رهبری تیم‌‌‌های کاری در دنیای پر از تغییر و تحولات سریع و پیچیدگی‌‌‌های فزاینده امروز بسیار سخت و طاقت‌‌‌فرساست. به همین دلیل، ۸۱‌درصد از کسانی که در تحقیق جدید موسسه دیلویت شرکت کردند، معتقد بودند رهبری تیم‌‌‌های کاری در دنیای پر از ابهام و دگرگونی امروز، به عنوان مهم‌ترین مهارت موردنیاز رهبران سازمانی قرن ۲۱ شناخته می‌شود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق جامع که بر روی هزاران نفر از رهبران و مدیران کسب‌و‌کارهای مختلف از سراسر جهان انجام شد، نشان داده‌‌‌اند عواملی مانند تکنولوژی‌‌‌های جدید، سرعت…
  • چطور از کارمندمان انتقاد سازنده کنیم؟

    نویسنده: Alison Green مترجم: مریم مرادخانی
۱
بیشتر