شمش

 • نوسان اندک قیمت شمش و مقاطع

  گروه شرکت ‌ها: در معاملات روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه جاری، شمش فولاد کاهش قیمت۱۰۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز، اما مقاطع فولاد رشد اندکی را شاهد بود.
 • تاثیر افت نرخ دلار بر بازار شمش

  گروه شرکت‌ها: در بازار معاملاتی روز یکشنبه به‌دلیل کاهش قیمت دلار شمش فولاد بدون نوسان نرخ از سوی خصوصی‌ها عرضه شد. در این روز، تقاضایی برای شمش فولاد از سوی بازار وجود نداشت.
 • رشد نرخ شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها

  گروه شرکت‌ها: در نخستین روز هفته جاری، شمش فولاد روند افزایشی قیمت داشت؛ به گونه‌ای که شمش فولاد کیمیا افزایش ۵۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز ، مابقی ذوبی‌ها قیمت‌های پیشنهادی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • ثبات نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت شمش فولاد به‌رغم روزهای اخیر ثبات قیمت را تجربه کرد.فعالان بازار، کمبود تقاضا برای مقاطع را عامل اصلی ثبات نرخ شمش ازسوی ذوبی‌ها برشمردند.
 • رشد مجدد قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: طی مبادلات روز دوشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه جاری، شمش فولاد از سوی برخی از خصوصی‌ها رشد ۵۰ تومانی نرخ را در هر کیلو شاهد بود.در این روز، سایر، ذوبی‌ها قیمت‌های پیشنهادی خود را بدون نوسان اعلام کردند.
 • رشد ۵۰ تومانی شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: به‌رغم کاهش قیمت شمش در مبادلات روز شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه جاری، دیروز شمش فولاد ازسوی برخی از ذوبی‌ها از جمله کیمیا رشد قیمت ۵۰ تومانی را تجربه کرد.سایر ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • کاهش قیمت‌ شمش فولاد دربازار

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز شنبه چهارم اردیبهشت‌ماه جاری، شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها شاهد افت نرخ بود؛ به‌گونه‌ای‌که شمش فولاد کیمیا با کاهش ۵۰ تومانی قیمت در هر کیلو عرضه شد.فعالان بازار کاهش تقاضا را از عوامل اصلی افت نرخ شمش برشمردند.
 • کاهش اندک شمش و رشد قیمت مقاطع

  گروه شرکت‌ها: شمش فولاد در مبادلات روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه جاری برخلاف روزهای اخیر، کاهش قیمت اندکی را تجربه کرد. در این روز، شمش فولاد کیمیا کاهش ۵۰ تومانی قیمت را درهر کیلو شاهد بود.
 • افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت شمش

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه، شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها از جمله کیمیا شاهد رشد نرخ بود. سایر تولیدکنندگان خصوصی شمش تولیدی خود را بدون تغییر قیمت اعلام کردند.
 • تداوم رشد اندک نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه جاری، شمش فولاد کیمیا رشد ۵۰ تومانی قیمت را در هر کیلو تجربه کرد.در این روز، مقاطع بدون تغییر نرخ در بازار غیررسمی عرضه شد.
 • رشد اندک قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه جاری، شمش فولاد کیمیا با رشد ۱۰۰تومانی قیمت در هر کیلو عرضه شد. سایر ذوبی‌ها، شمش تولیدی خود را بدون تغییر نرخ اعلام کردند.
 • افزایش قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز شنبه ۲۸ فروردین ماه جاری، شمش فولاد با رشد نرخ از سوی خصوصی‌ها روبه‌رو بود. در این روز، مجتمع فولاد کیمیا شمش تولیدی خود را با افزایش ۲۵۰ تومانی قیمت در هر کیلو عرضه کرد؛ اما مابقی ذوبی‌ها نرخ شمش خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • شمش ثبات و مقاطع رشد قیمت داشتند

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه جاری، شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها بدون تغییر نرخ عرضه شد. در این روز، مقاطع با رشد قیمت از سوی کارخانه اعلام شد.
 • رشد ۱۰۰ تومانی شمش فولاد از سوی خصوصی‌ها

  گروه شرکت‌ها: روز سه‌شنبه شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها از جمله کیمیا و بریس رشد نرخ را تجربه کرد. در این روز، اما شمش چدن خاکستری و داکتیل کاهش قیمت ۱۰۰۰ تومانی را در هر کیلو شاهد بودند.
 • رشد ۲۰۰ تومانی قیمت شمش

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه جاری‌، شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها از جمله کیمیا با افزایش نرخ ۲۰۰ تومانی در هر کیلو روبه‌رو شد.سایر ذوبی‌ها، شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • رشد همزمان نرخ شمش و مقاطع

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز چهارشنبه شمش فولاد کیمیا با افزایش قیمت ۲۰ تومانی نسبت به روز ماقبل آن در هر کیلو به فروش رسید. مقاطع فولاد خراسان نیز رشد نرخ ۷/ ۳ درصدی را در هر کیلو شاهد بود.
 • تداوم رشد قیمت شمش

  گروه شرکت‌ها: برای دومین روز متوالی شمش فولاد از سوی برخی از خصوصی‌ها از جمله کیمیا افزایش نرخ ۳۰ تومانی را تجربه کرد. مقاطع فولاد در انتظار عرضه‌های چهارشنبه بورس کالا است. از این رو بدون تغییر قیمت پیشنهاد شد.
 • رشد نرخ شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها

  گروه شرکت‌ها: شمش فولاد کیمیا در معاملات روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه جاری، با افزایش از سوی کارخانه روبه‌رو شد. در این روز، سایر ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را به صورت توافقی اعلام کردند.
 • رشد ۵۰ تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در نخستین روز از هفته کاری در سال جدید شمش فولاد از سوی خصوصی‌ها رشد قیمت را تجربه کرد. در این روز، شمش فولاد کیمیا از رشد ۵۰ تومانی نرخ در هر کیلو برخوردار بود و ذوب بریس نیز که طی ماه‌های پایانی سال گذشته قیمت‌های خود را به‌صورت توافقی اعلام می‌کرد، در مبادلات روز شنبه قیمت شمش خود را به نرخ ۱۰ هزارو ۷۳۵ تومان پیشنهاد داد.
 • تداوم ثبات قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات آخرین دوشنبه سال ۹۹ شمش فولاد عرضه شده از سوی ذوبی‌ها بدون تغییر قیمت پیشنهاد شد. مقاطع نیز بدون نوسان نرخ در بازار غیر رسمی مورد مبادله قرار گرفت
 • شمش فولاد ثبات قیمت داشت

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات دومین روز از آخرین هفته سال‌جاری، شمش فولاد ثبات نرخ را از سوی ذوبی‌ها تجربه کرد. علت ثبات قیمت این محصول تعیین قیمت عرضه شمش در بورس کالا عنوان شد.
 • کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز شنبه ۲۳ اسفند ماه‌جاری، شمش فولاد کیمیا افت نرخ ۶۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز مابقی ذوبی‌ها، قیمت شمش تولیدی خود را توافقی اعلام کردند.
 • شمش فولاد بر روی منحنی ثبات قیمت

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه جاری، شمش فولاد مجددا با ثبات قیمت از سوی خصوصی‌ها عرضه شد.نرخ مقاطع فولاد نیز منتظر عرضه‌های روز چهارشنبه در بورس کالای ایران است.
 • رشد ۱۰ تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه جاری، شمش فولاد کیمیا شاهد افزایش قیمت ۱۰ تومانی در هر کیلو بود. سایر ذوبی‌ها قیمت شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • تداوم ثبات قیمت شمش

  گروه شرکت‌ها: برای دومین روز متوالی در هفته جاری، شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها از ثبات قیمت برخوردار بود. به گفته فعالان بازار، تقاضا برای آهن در روزهای پایانی سال ۹۹ به‌رغم سال‌های گذشته بی‌رونق است.
 • ثبات قیمت‌ها از سوی خصوصی‌ها

  گروه شرکت‌ها: در اولین روز معاملاتی هفته پیش رو، شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها شاهد ثبات نرخ بود. به گفته فعالان بازار، روند قیمت‌ها به علت نبود تقاضا برای شمش کاهشی است.
 • کاهش دسته جمعی شمش و مقاطع

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه جاری، شمش فولاد کیمیا کاهش قیمت ۱۰۰ تومانی را از سوی کارخانه تجربه کرد.در این روز مقاطع نیز افت نرخ داشت؛ به گونه‌ای‌که مجتمع فولادخراسان در عرضه‌های روز چهارشنبه خود در بورس کالا با کاهش قیمت ۹۱ تومانی در هر کیلو مواجه شد.
 • کاهش نرخ شمش از سوی کیمیا

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه جاری، شمش فولاد کیمیا کاهش قیمت ۶۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. به گفته فعالان بازار، روز دوشنبه بازار آهن از رونق نسبی در معاملات برخوردار بود.
 • رشد دسته‌جمعی شمش و مقاطع فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز چهارشنبه۲۹ بهمن ماه جاری، شمش فولاد کیمیا با رشد ۱۰۰ تومانی در هر کیلو مواجه شد و به ۱۱ هزار تومان رسید.مقاطع فولاد خراسان نیز رشد نرخ ۳۱۸ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.
 • رشد قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: نرخ شمش فولاد از سو.ی برخی از خصوصی‌ها از جمله فولاد کیمیا افزایش قیمت ۱۰۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز، مقاطع بدون تغییر نرخ از سوی تولیدکنندگان اعلام شد.

بیشتر