شمش

 • شمش فولاد نوسان قیمت داشت

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز دوشنبه ۲۵ تیرماه جاری، شمش فولاد از سوی برخی از خصوصی‌ها از جمله فولاد کیمیا کاهش ۱۰ تومانی و کویر دامغان رشد ۴۰ تومان را در هر کیلو تجربه کرد.
 • تداوم رشد نرخ شمش فولاد در بازار غیررسمی

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز یکشنبه ۲۴ تیرماه جاری، شمش فولاد همچنان با افزایش قیمت از سوی کارخانه‌ها‌ روبه‌رو شد. در این روز، نرخ شمش فولاد خصوصی‌ها رشدی بین ۱۰ تا ۸۲ تومان را در هر کیلو تجربه کرد.
 • رشد قیمت شمش فولاد از سوی خصوصی‌ها

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات نخستین روز از هفته جاری، شمش فولاد عرضه شده از سوی ذوبی‌ها رشد قیمتی بین ۱۰ تا ۸۰ تومان را در هر کیلو تجربه کرد. فعالان بازار علت رشد نرخ شمش را ناشی از افزایش تقاضا و قیمت میلگرد در بازار غیررسمی اعلام کردند.
 • کاهش نرخ شمش فولاد خصوصی‌ها

  گروه بنگاه‌ها: در پی کاهش دستوری نرخ شمش فولاد خوزستان با قیمت پایه هر کیلو ۲۳۴۰ تومان در بورس کالا، ذوبی‌ها هم شمش تولیدی خود را با افت قیمت در بازار غیر‌رسمی عرضه کردند.در این روز، مقاطع فولاد بدون تغییر قیمت در بازار غیر‌رسمی پیشنهاد شد.
 • شمش فولاد اصفهان رشد قیمت داشت

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات نخستین روز بعد از ماه رمضان، شمش فولاد اصفهان‌در شاهد رشد ۶۰ تومانی قیمت در هر کیلو بود. در این روز، سایر ذوبی‌ها شمش تولید خود را بدون نوسان نرخ در بازار غیر‌رسمی عرضه کردند.
 • ثبات نسبی قیمت شمش فولاد

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه جاری، اغلب فولادسازان شمش تولیدی خود را بدون نوسان قیمت در بازار غیر‌رسمی عرضه کردند. در این روز، فقط شمش فولاد کویر دامغان شمش تولیدی خود را با افزایش نرخ اندک عرضه کرد.
 • شمش رشد و مقاطع ثبات قیمت داشت

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز دوشنبه هفتم خرداد ماه جاری، شمش فولاد کیمیا و بریس رشد قیمت ۴۰ و ۵۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کردند.در این روز، مقاطع فولاد همچنان از ثبات قیمت در هر کیلو برخوردار بودند.
 • تداوم رشد نرخ شمش از سوی خصوصی‌ها

  گروه بنگاه‌ها: دیروز شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها برای دومین روز متوالی شاهد افزایش قیمت بین ۲۰ تا ۵۰ تومان در هر کیلو بود، به‌گونه‌ای که در این روز قیمت هر کیلو شمش از مرز ۲ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد. در این مدت، مقاطع فولاد همچنان بدون تغییر نرخ از سوی تولید‌کنندگان در بازار غیررسمی عرضه شد.
 • رشد قیمت شمش فولاد به هفته جاری رسید

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز شنبه پنجم خرداد‌ماه، شمش فولاد اصفهان در وکیمیا با رشد ۴۰ و ۱۰ تومانی در هر کیلو روبه‌رو شدند.در این روز، برخی از تولید‌کنندگان به علت سردرگمی بازار‌، از ارائه‌ قیمت‌های جدید خودداری کردند.
 • رشد نرخ انواع شمش فولاد کیمیا

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه جاری، انواع شمش فولاد کیمیا شاهد افزایش قیمتی بین ۲۰ تا ۳۰ تومان در هر کیلو بودند. در این روز، مقاطع همچنان از ثبات نرخ از سوی خصوصی‌ها در بازار غیر‌رسمی برخوردار بودند.
 • ثبات قیمت شمش از سوی خصوصی‌ها

  گروه بنگاه‌ها: دیروز نرخ شمش از سوی برخی از تولید‌کنندگان ذوبی بدون تغییر نرخ در بازار غیر‌رسمی عرضه شد و فقط شمش فولاد کیمیا رشد ۱۰ تومانی را تجربه کرد.در این روز، همچنین مقاطع همانند روز‌های اخیر بدون نوسان قیمت عرضه شد.
 • شمش فولاد نوسان قیمت داشت

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت قیمت شمش چدن خاکستری فولاد کیمیا رشد ۲ درصدی داشت. این درحالی است که شرکت فولادسازان جم شمش فولاد خود را با کاهش یک درصدی عرضه کرد. در این روز، مقاطع فولاد همچنان بدون نوسان نرخ از سوی خصوصی‌ها دربازار غیر‌رسمی عرضه شد.
 • تداوم کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه جاری، شمش فولاد از سوی خصوصی‌ها شاهد کاهش قیمت بود.در این روز، مقاطع بدون نوسان نرخ در بازار غیر‌رسمی عرضه شد.
 • رشد صد تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه بنگاه‌ها: با رشد بیش از ۱۵۰ تومانی نرخ شمش فولاد در بورس کالا قیمت‌ها در بازار آهن نیز صعودی شد.دیروز نرخ شمش از سوی فولاد‌سازان حدود صد تومان رشد را در هر کیلو تجربه کرد.
 • شمش فولاد کیمیا کاهش قیمت داشت

  گروه بنگاه‌ها: شمش فولاد برخلاف سه روز نخست هفته جاری، شاهد کاهش نرخ از سوی مجتمع فولاد‌‌‌‌‌ آلیاژی کیمیا بود. در این مدت، مقاطع فولاد همچنان بدون نوسان قیمت در بازار غیر‌رسمی عرضه شد.
 • رشد اندک قیمت شمش فولاد

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز شنبه، شمش فولاد کیمیا و جم شاهد افزایش قیمت در بازار غیررسمی بود. در این روز، مقاطع فولاد بدون نوسان نرخ از سوی خصوصی‌ها در بازار غیررسمی عرضه شد.
 • کاهش ۱۰۰ تومانی نرخ شمش فولاد کیمیا

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز گذشته به‌جز شمش فولاد کیمیا که کاهش قیمت ۱۰۰ تومانی را در بازار غیررسمی تجربه کرد، مابقی ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را بدون نوسان نرخ به بازار غیر‌رسمی عرضه کردند. در این مدت، مقاطع فولاد همچنان بدون نوسان قیمت بود.
 • تداوم کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز دوشنبه ۲۷ فروردین سال‌جاری، شمش فولاد برخی از ذوبی‌ها از جمله بریس و جم شاهد افت نرخ در بازار غیر‌رسمی بود. در این روز، مقاطع نوسان قیمت نداشت.
 • کاهش ۲۰۰ تومانی قیمت شمش

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه جاری، قیمت شمش از سوی ذوبی‌ها کاهشی بین ۵۰ تا ۲۰۰ تومان را در هر کیلو تجربه کرد. به گفته فعالان بازار، افزایش نرخ‌های هفته‌های اخیر به علت نوسانات شدید ارزی بود.
 • تداوم رشد قیمت شمش فولاد از سوی خصوصی‌ها

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز چهارشنبه ۱۵ فروردین‌ماه جاری، شمش فولاد عرضه‌شده از سوی برخی از خصوصی‌ها از جمله کیمیا و جم با رشد نرخ همراه بود. در این روز، مقاطع همچنان بدون تغییرقیمت در بازار غیررسمی عرضه شد.
 • رشد قیمت شمش فولاد در آغاز سال

  گروه بنگاه‌ها: در نخستین روز معاملات آهن به‌طور رسمی، شمش فولاد از سوی خصوصی‌ها شاهد رشدی ۳۰ تا ۷۰ تومانی در هرکیلوبود. در این روز، مقاطع فولاد همچنان بدون نوسان نرخ در بازار غیر‌رسمی عرضه شد.
 • رشد ۱۰ تومانی قیمت شمش فولاد کیمیا

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز گذشته شمش فولاد کیمیا شاهد افزایش ۱۰ تومانی در هر کیلو بود.در این روز، مقاطع فولاد همچنان بدون تغییر قیمت از سوی خصوصی‌ها در بازار غیررسمی عرضه شد.
 • کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز گذشته شمش فولاد کیمیا و اصفهان در شاهد افت نرخ ۲۰ تا ۶۰ تومانی در هر کیلو بود. در این روز، مقاطع فولاد همچنان بدون تغییر قیمت از سوی خصوصی‌ها در بازار غیررسمی عرضه شد.
 • کاهش ۳۰ تومانی قیمت شمش فولاد کیمیا

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز شنبه ۱۹ اسفند‌ماه جاری، شمش فولاد کیمیا با کاهش قیمت ۳۰ تومانی در هر کیلو عرضه شد.در این روز ، مابقی خصوصی‌ها تولیدات خود را بدون تغییر نرخ در بازار غیر‌رسمی پیشنهاد دادند.
 • کاهش ۲۰تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز گذشته شمش فولاد کیمیا شاهد کاهش قیمت ۲۰ تومانی در هر کیلو بود. این در حالی است که سایر ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را بدون نوسان نرخ در بازار غیر‌رسمی عرضه کردند. در این روز، مقاطع فولاد بدون تغییر قیمت از سوی خصوصی‌ها در بازار غیر‌رسمی عرضه شد.
 • رشد ۲۰تا۳۰ تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز دوشنبه هفتم اسفند‌ماه جاری، شمش فولاد شاهد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ تومانی در هر کیلو بود. در این روز، مقاطع فولاد بدون تغییر قیمت در بازار غیر‌رسمی عرضه شد.
 • رشد قیمت شمش در نخستین روز هفته

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز شنبه پنجم اسفند‌ماه جاری، شمش فولاد شاهد افزایش قیمت ۲۰ تومانی از سوی برخی از ذوبی‌ها بود؛ به‌گونه‌ای که شمش فولادسازان جم از مرز ۲۰۷۰ تومان گذشت. در این روز، مقاطع فولاد نیز با افزایش نرخ از سوی کارخانه اعلام شد.
 • شمش فولاد روی منحنی رشد قیمت

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه جاری، شمش فولاد برای سومین روز متوالی در این هفته رشد قیمت را در بازار غیر‌رسمی تجربه کرد. در این روز، مقاطع فولاد بناب نیز شاهد افزایش نرخ از سوی کارخانه بود.
 • تداوم رشد قیمت شمش فولاد

  در مبادلات روز گذشته نیز شمش فولاد در پی افزایش قیمت ضایعات آهنی در بازار غیر‌رسمی شاهد افزایش نرخ بود؛ به‌گونه‌ای که در این روز از مرز ۲۰۴۰ تومان هم عبور کرد. در معاملات این روز، مقاطع فولاد نوسان قیمتی را دربازار غیر‌رسمی تجربه نکرد.
 • رشد نرخ شمش فولاد کیمیا

  گروه بنگاه‌ها: در مبادلات روز چهارشنبه یازدهم بهمن‌ماه جاری، شمش فولاد کیمیا با افزایش قیمت ۱۰ تومانی در هر کیلو در بازار غیررسمی عرضه شد.در این روز، مقاطع فولادی بدون نوسان نرخ از سوی خصوصی‌ها مورد مبادله قرار گرفت.

بیشتر