شمش

 • رشد قیمت شمش در پی افزایش تقاضا

  گروه شرکت‌ها: در پی افزایش تقاضا برای شمش فولاد در بورس‌کالای ایران، نرخ شمش فولاد با رشد قیمت مواجه شد. دیروز، شمش فولاد افزایش قیمت ۳۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.
 • شمش فولاد کیمیا رشد قیمت ۲۰تومانی داشت

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز دوشنبه ۴بهمن‌ماه سال جاری، شمش فولادکیمیا با افزایش قیمت ۲۰تومانی در هر کیلو عرضه شد. سایر ذوبی‌ها نیز نرخ تولیدات خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • سیر افزایشی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز یکشنبه سوم بهمن‌ماه، شمش فولاد برای دومین روز متوالی از سوی فولاد کیمیا عرضه شد. فعالان بازار، کاهش مصرف انرژی برای تولیدکنندگان و در پی آن افزایش هزینه و به تبع آن کاهش تولید را از دلایل اصلی رشد نرخ شمش برشمردند.
 • رشد ۳۰تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز شنبه دوم بهمن‌ماه، شمش فولاد کیمیا با ۳۰تومان افزایش نرخ در هر کیلو عرضه شد. در این روز، سایر ذوبی‌ها قیمت شمش تولیدی خود را همچنان به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • شمش رشد و مقاطع کاهش قیمت داشت

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز چهارشنبه ۲۹دی‌ماه، شمش فولاد کیمیا در هر کیلو رشد نرخ ۲۰تومانی داشت. در این روز، قیمت مقاطع فولاد خراسان کاهش یافت.
 • رشد قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: شمش فولاد در مبادلات روز سه‌شنبه ۲۸دی‌ماه، برخلاف سه‌روز نخست هفته جاری با افزایش نرخ مواجه شد. به گفته فعالان بازار، با وجود آنکه قیمت پایه شمش عرضه‌شده در بورس کالا ۱۳هزار تومان بود؛ اما به دلیل برداشته شدن محدودیت خرید، رشد تقاضا موجب افزایش نرخ این محصول به ۱۳هزار و ۴۰۰ تا ۱۳هزار و ۵۰۰تومان شد.
 • کاهش ۵۰تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: طی سومین روز متوالی در هفته جاری، شمش فولاد کیمیا با کاهش نرخ ۵۰تومانی در هر کیلو روبه‌‌رو شد. در این روز، شمش مابقی ذوبی‌ها بدون تغییر قیمت عرضه شد.
 • روند کاهشی قیمت شمش ساختمانی

  گروه شرکت‌ها: در دومین روز از هفته جاری، شمش ساختمانی فولاد کیمیا افت نرخ ۲۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز، شمش فولاد ساختمانی ۱۲۵و۱۵۰-۳SP و ۵SP فولاد کیمیا به قیمت ۱۳هزار و ۱۰۰ تومان عرضه شد.
 • شمش کاهش و مقاطع ثبات نرخ داشت

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه جاری، شمش فولاد کیمیا با افت قیمت ۵۰ تومانی برای سومین روز متوالی روبه‌رو شد.در این روز، مقاطع مجتمع فولاد خراسان بدون ثبات نرخ در بورس کالا عرضه شد.
 • تداوم افت قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه سال جاری، هر کیلو شمش فولاد کیمیا با کاهش نرخ ۵۰تومانی عرضه شد. عرضه‌های روز گذشته شمش در بورس‌کالا با تقاضای اندکی مواجه شد.
 • تداوم کاهش نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز دوشنبه ۲۰ دی‌ماه، هر کیلو شمش فولاد کیمیا با افت قیمت ۵۰تومانی عرضه شد. هر کیلوگرم شمش در مبادلات امروز (۲۱دی‌ماه) بورس‌کالا به قیمت پایه ۱۲۱هزار و ۶۴۴ریال عرضه خواهد شد.
 • رکود در بازار شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: بازار فولاد این روزها بی‌رونق است و قیمت‌ها نوسان اندکی دارند. در مبادلات روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه، شمش فولاد کیمیا در هر کیلو کاهش نرخ ۵۰تومانی داشت.
 • رشد اندک قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در نخستین روز از هفته جاری، شمش فولاد کیمیا افزایش نرخ ۱۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز، سایر ذوبی‌ها قیمت شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • تداوم رشد اندک شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در چهارمین روز هفته جاری، شمش فولاد کیمیا شاهد افزایش قیمت ۱۰ تومانی برای هر کیلو بود. به گفته فعالان بازار، نرخ شمش عرضه‌شده در بورس کالا در مبادلات روز سه‌شنبه ۱۴دی‌ماه جاری، نوسان نداشت.
 • رشد اندک نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز دوشنبه ۱۳دی‌ماه، شمش فولاد عرضه‌شده از سوی برخی از ذوبی‌ها افزایش اندک قیمت را تجربه کرد. روز سه‌شنبه در بورس کالا هر کیلوگرم شمش فولاد به قیمت پایه ۱۲هزار و ۵۷۱تومان عرضه خواهد شد.
 • تداوم رشد قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: روز یکشنبه شمش فولاد کیمیا برای دومین روز متوالی با افزایش اندک نرخ مواجه شد. در این روز هر کیلو شمش فولاد به قیمت ۱۳هزار و ۲۷۰تومان مورد مبادله قرار گرفت.
 • رشد قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات نخستین روز هفته جاری، شمش فولاد کیمیا رشد نرخ ۵۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز، مابقی ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • کاهش قیمت شمش و مقاطع فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز چهارشنبه هشتم دی‌ماه، شمش فولاد کیمیا باز هم با کاهش ۳۰تومانی نرخ مواجه شد. در این روز، مقاطع فولاد خراسان نیز افت قیمت ۵۴۲تومانی را در هر کیلو محصول تجربه کرد.
 • تداوم کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: شمش فولاد کیمیا برای دومین روز متوالی در هفته جاری، شمش فولاد تولیدی خود را با افت نرخ ۲۰تومانی در هر کیلو عرضه کرد. همچنین در معاملات روز سه‌شنبه بورس‌کالا، شمش فولاد خوزستان برای تحویل ۶بهمن‌ماه با قیمت میانگین ۱۲هزار و ۹۱۲تومان به ازای هر کیلو عرضه شد.
 • افت و خیز نرخ شمش از سوی ذوبی‌ها

  گروه شرکت‌ها: در سومین روز از هفته جاری، شمش فولاد از سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی افت قیمت را تجربه کرد. در این روز، هر کیلو شمش فولاد کیمیا با کاهش ۳۰تومانی نرخ مواجه شد.
 • رشد قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز یکشنبه پنجم دی‌ماه، شمش فولاد از سوی کیمیا با رشد اندک نرخ مواجه شد. فعالان بازار، علت رشد قیمت شمش از سوی ذوبی‌ها را افزایش تقاضا برای آهن اسفنجی در بورس‌کالا برشمردند.
 • کاهش ۵۰تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز شنبه، شمش فولاد از سوی کیمیا در هر کیلو افت نرخ ۵۰تومانی داشت. مابقی ذوبی‌ها نیز قیمت شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • کاهش ۲۰‌تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز سه‌شنبه ۳۰ آذرماه، شمش فولاد از سوی کیمیا با افت نرخ ۲۰ تومانی مواجه شد. سایر ذوبی‌ها نیز نرخ شمش فولاد تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • تداوم روند کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز دوشنبه ۲۹ آذرماه سال جاری، شمش تولیدی ذوبی‌ها مجددا افت نرخ را تجربه کرد. قیمت پایه هر کیلو شمش برای عرضه در بورس‌کالا طی امروز، ۱۲هزار و ۳۲۸تومان تعیین شده است.
 • افت ۸۰تومانی قیمت شمش

  گروه شرکت‌ها: در دومین روز از هفته جاری، شمش فولاد کیمیا با کاهش ۸۰تومانی نرخ در هر کیلو مواجه شد. در این روز، هر کیلو شمش فولاد به قیمت ۱۳هزار و ۳۵۰تومان مورد معامله قرار گرفت.
 • کاهش ۲۰ تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز شنبه ۲۷ آذرماه جاری، شمش فولاد از سوی کیمیا کاهش ۲۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. سایر ذوبی‌ها، شمش تولیدی خود را به صورت توافقی اعلام کردند.
 • پایان هفته با رشد قیمت شمش

  گروه شرکت‌ها: در آخرین روز معاملاتی هفته جاری، شمش فولاد کیمیا برخلاف روزهای اخیر، افزایش نرخ را تجربه کرد. در این روز، هر کیلو میلگرد A۱۴ -A۳ تا ۲۸ آجدار فولاد خراسان به نرخ ۱۴۲هزار و ۳۶۰ریال عرضه شد.
 • شمش فولاد روی ریل کاهش

  گروه‌شرکت‌ها: با افزایش قیمت ضایعات و آهن اسفنجی و کاهش هفتگی شمش در بورس‌کالا، ذوبی‌ها نیز شمش تولیدی خود را با افت نرخ اعلام کردند. در مبادلات روز سه‌شنبه ۲۳آذرماه سال جاری، شمش فولاد کیمیا مجددا با کاهش قیمت ۵۰تومانی در هر کیلو عرضه شد.
 • روند نرخ شمش کاهشی است

  گروه شرکت‌ها: شمش فولاد از سوی فولاد کیمیا برای سومین روز متوالی افت قیمت را تجربه کرد. در این روز، هر کیلو شمش فولاد با کاهش قیمت ۵۰تومانی مورد مبادله قرار گرفت.
 • تداوم کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: برای دومین روز متوالی شمش فولاد، کاهش نرخ را از سوی فولاد کیمیا تجربه کرد. در این روز، سایر ذوبی‌ها همچنان نرخ شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.

بیشتر