شمش

 • تداوم کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: برای دومین روز متوالی شمش فولاد، کاهش نرخ را از سوی فولاد کیمیا تجربه کرد. در این روز، سایر ذوبی‌ها همچنان نرخ شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • کاهش ۲۰ تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز شنبه ۲۰ آذرماه سال جاری، شمش فولاد کیمیا کاهش قیمت ۲۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. به گفته فعالان، این روزها بازار کشش تداوم افزایش قیمت را ندارد.
 • رشد قیمت شمش فولاد به پایان هفته رسید

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه، شمش فولاد رشد ۲۰تومانی نرخ را از سوی فولاد کیمیا تجربه کرد، اما بازار فولاد، به گفته فعالان این بازار، رونق نداشت.
 • کاهش ۵۰تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه جاری، شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها افت نرخ ۵۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز، سایر ذوبی‌ها نرخ شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • شمش فولاد کاهش نرخ را تجربه کرد

  گروه شرکت‌ها: در سومین روز از هفته جاری فولاد کیمیا شمش تولید خود را با افت نرخ ۲۰ تومانی در هر کیلو عرضه کرد. نبود تقاضا از دلایل کاهش قیمت از سوی ذوبی‌ها اعلام شد.
 • تداوم رشد قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت ها: در معاملات روز یکشنبه ۱۴ آذرماه، فولاد کیمیا شمش تولیدی خود را با ۲۰ تومان افزایش در هر کیلو عرضه کرد. در این روز مابقی شرکت‌ها نرخ شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • رشد اندک نرخ شمش

  گروه شرکت ها: در نخستین روز از هفته جاری، شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها از جمله کیمیا با افزایش قیمت ۲۰تومانی در هر کیلو مواجه شد. به گفته فعالان بازار، در مجموع بازار شمش در روز شنبه با رشد اندک قیمت همراه بود.
 • کاهش قیمت شمش و مقاطع فولاد

  گروه شرکت ها: در معاملات روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه جاری، شمش فولاد کاهش ۲۰ تومانی در هر کیلو داشت. در این روز، هر کیلو مقاطع فولاد نیز افت نرخ یک هزارو ۴۵ تومانی را از سوی مجتمع فولاد خراسان تجربه کرد.
 • کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز سه‌شنبه نهم آذرماه سال جاری، شمش فولاد از سوی فولاد کیمیا با افت نرخ روبه‌رو شد. به گفته فعالان بازار، نبود تقاضا علت اصلی کاهش قیمت شمش بوده است.
 • بازگشت قیمت شمش فولاد به عقب

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز دوشنبه ۸ آذرماه، شمش فولاد از سوی کیمیا شاهد افت نرخ ۱۰۰تومانی در هر کیلو بود. قیمت پایه هر کیلو شمش اعلامی از سوی بورس برای عرضه در روز سه‌شنبه نهم آذرماه، ۱۳ هزار و ۷۲تومان خواهد بود.
 • رشد ۴۰تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز یکشنبه ۷ آذرماه، شمش فولاد کیمیا با افزایش نرخ ۴۰تومانی در هر کیلو عرضه شد. با وجود روند کاهشی قیمت‌ها تولیدکنندگان خصوصی از تداوم کاهش شمش تولیدی خود اجتناب می‌کنند؛ زیرا معتقدند افت بیشتر نرخ توجیه اقتصادی ندارد.
 • کاهش ۲۰ تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در نخستین روز از هفته پیش‌رو شمش فولاد از سوی برخی از خصوصی‌ها از جمله کیمیا با افت قیمت ۲۰تومان در هر کیلو عرضه شد. در این روز، سایر ذوبی‌ها قیمت‌های پیشنهادی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • کاهش قیمت شمش و مقاطع

  گروه شرکت‌ها: افت نرخ شمش و مقاطع فولاد به پایان هفته سرایت کرد، به‌گونه‌ای که شمش فولاد کیمیا با کاهش ۲۰تومانی در هر کیلو مواجه شد. مقاطع فولاد خراسان نیز افت نرخ ۵۶تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.
 • کاهش ۵۰ تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: شمش فولاد روز سه‌شنبه از سوی برخی از ذوبی‌ها مجددا افت قیمت ۵۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. در این روز، سایر خصوصی‌ها قیمت شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • شمش بر روی منحنی کاهش قیمت

  گروه شرکت ها: برای سومین روز متوالی شمش فولاد از سوی خصوصی ها با افت نرخ مواجه شد.در این روز، فولاد کیمیا شمش فولاد خود را با کاهش ۵۰ تومانی قیمت عرضه کرد.
 • تداوم کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز یکشنبه ۳۰ آبان‌ماه، شمش فولاد کیمیا با افت نرخ روبه‌رو شد. سایر ذوبی‌ها در این روز، قیمت شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • کاهش ۵۰ تومانی قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز شنبه، شمش فولاد کیمیا با افت نرخ ۵۰تومانی در هر کیلو عرضه شد. در این روز، سایر ذوبی‌ها نرخ شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • نوسان قیمت شمش و مقاطع فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه، شمش فولاد شاهد کاهش نرخ از سوی کیمیا بود. البته در این روز، مقاطع فولاد خراسان با افزایش قیمت روبه‌رو شد.
 • افت ۱۰۰ تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز گذشته، شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها با کاهش قیمت مواجه شد. بر این اساس، شمش تولیدی کیمیا افت نرخ ۱۰۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.
 • ثبات نسبی قیمت شمش از سوی ذوبی‌ها

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه، نرخ شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها با کاهش اندک ۲۰تومانی اعلام شد. قیمت پایه هر کیلوگرم شمش فولاد در عرضه‌های روز سه‌شنبه بورس کالا ۱۳هزار و ۶۱۶تومان تعیین شده است.
 • تداوم رشد قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: برای دومین روز متوالی در هفته جاری، شمش فولاد کیمیا شاهد افزایش نرخ بود. به گفته فعالان بازار، به علت رکود مقاطع در بازار، افزایش قیمت شمش بسیار اندک بوده است.
 • رشد ۳۰ تومانی نرخ شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز شنبه ۲۲آبان‌ماه، شمش فولاد کیمیا با ۳۰تومان افزایش قیمت در هر کیلو مواجه شد. سایر ذوبی‌ها، نرخ شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • نوسان اندک قیمت شمش

  گروه شرکت‌ها: طی روزهای اخیر شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها شاهد نوسان اندک قیمتی بود، به گونه ای که افت و خیز ۵۰تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.در معاملات دیروز در بورس کالا هر کیلو شمش فولاد روی قیمت ۱۵هزار تومان مورد مبادله قرار گرفت.
 • نوسان اندک قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: در مبادلات روز دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه، شمش فولاد کیمیا با رشد نرخ ۵۰تومانی در هر کیلو عرضه شد. در این روز، سایر ذوبی‌ها قیمت شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • شمش فولاد کاهش قیمت داشت

  گروه شرکت‌ها: در نخستین روز از هفته جاری، شمش فولاد کیمیا با افت نرخ ۵۰تومانی در هر کیلو روبه‌رو شد. در این روز، سایر ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند.
 • رشد ۱۰تومانی قیمت شمش فولاد کیمیا

  گروه شرکت‌ها: هر کیلو شمش فولاد کیمیا با افزایش ۱۰تومانی قیمت از سوی کارخانه اعلام شد. در مبادلات روز سه‌شنبه ۱۱آبان‌ماه، شمش فولاد به قیمت پایه ۱۴هزار تومان در بورس کالا عرضه شد.
 • نوسان اندک قیمت‌ها در بازار شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: طی سه روز گذشته، شمش فولاد با نوسان اندک قیمت از سوی برخی از ذوبی‌ها مواجه شد. در معاملات روز دوشنبه دهم آبان‌ماه شمش فولاد کیمیا رشد ۲۰تومانی قیمت را در هر کیلو تجربه کرد.
 • کاهش قیمت شمش فولاد

  گروه شرکت‌ها: قیمت انواع شمش فولاد در مبادلات دومین روز هفته با اندکی کاهش همراه بود. در این روز، شرکت کیمیا قیمت انواع شمش را با کاهش ۲۰تومانی در هر کیلو اعلام کرد.
 • رشد اندک نرخ شمش

  گروه شرکت‌ها: در نخستین روز از هفته پیش‌رو، شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها از جمله کیمیا افزایش ۲۰ تومانی قیمت در هر کیلو را تجربه کرد. در این روز، ذوب بریس نرخ پیشنهادی شمش تولیدی خود را توافقی اعلام کرد.
 • رشد نرخ شمش و مقاطع فولاد

  گروه شرکت‌ها: در معاملات روز چهارشنبه پنجم آبان ماه جاری، شمش و مقاطع از سوی برخی از تولید کنندگان افزایش قیمت را تجربه کرد.به رغم رشد قیمت از سوی خصوصی ها، اما فعالان بازار از کاهش قیمت شمش خبر دادند.

بیشتر