شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

تعرفه های تجاری

تعرفه های تجاری

  • محدودیت‌های تجاری بازی بدون برنده

    دکتر حسین عباسی*
    برخی از کشورهای جهان و در صدر آنها آمریکا، پس از دهه‌ها کاهش تعرفه‌های تجاری، در سال‌های اخیر به افزایش تعرفه روی آورده‌اند. این تعرفه‌ها در حال حاضر بخش کوچکی از مبادلات تجاری کشورهای بزرگ را در بر می‌گیرد؛ ولی نشان از تغییر جهتی می‌دهد که مدت‌های مدید از آن خبری نبود. اگر آمریکا یا هر کشور دیگری، این تعرفه‌ها را در ابعاد قابل‌توجه اعمال کند، برای مصرف‌کنندگانش قیمت بالاتر و برای تولیدکنندگانش رقابت‌پذیری کمتر به همراه خواهد آورد و احتمالا با منافعی برای گروه‌های خاص که مسببان اصلی وضع چنین…
۱
بیشتر