شماره روزنامه ۴۴۷۴
|

وزارت ارتباطات و فناوری

  • مهلت یک هفته‌ای به نسخه‌های فارسی شده تلگرام

    ایرنا: رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات هیچ امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نداده است، گفت: مدیران این نسخه ها یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می کنند، شفاف سازی کنند.
  • برنامه‌های اتاق بازرگانی برای توسعه ICT

    لیدا ایاز: سهم وزارت ارتباطات و فناوری از بودجه کل کشور با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. بودجه‌ای که برای همه بخش‌های آن از جمله زیرساخت‌های فناوری ارتباطات ارقام معینی در نظر گرفته شده است.

بیشتر