احمد اصغری در نشست کمیسیون گردشگری، افزود: «به نظر می‌رسد ساز و کارهای دولتی، تسهیل ورود گردشگران و ورزشکاران به کشور و برگزاری مسابقات در راستای رویدادهای فرهنگی و هنری در کشور از وظایف اصلی دولت و نهادهای متولی ورزش کشور است که درخواست می‌کنیم با ارائه دستورالعمل مناسب از این فرصت‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی با نظارت دولت و اجرای بخش خصوصی استفاده شود.» حجت‌الله دهخدایی، رئیس فدراسیون چوگان نیز با بیان اینکه ایران خاستگاه چوگان است، اظهار کرد: «گردشگران، ایران را قبله آمال چوگان‌بازان می‌دانند و حاضرند برای بازی در ایران هزینه کنند.» وی با بیان اینکه وقتی سفرای کشورهای اروپایی وارد ایران می‌شوند ابتدا سراغ زمین بازی چوگان را می‌گیرند، افزود: «در واقع چوگان با توجه به قدمت و سابقه‌اش، در ابعاد گردشگری، فرهنگی، اجتماعی، ادبیات، صنایع‌دستی و... قابل بررسی بوده و می‌تواند تاثیرگذار باشد.» این مقام مسوول با بیان اینکه برخی افراد صرفا دنبال رشته‌های ورزشی مدال‌آور هستند، افزود: «این در حالی‌ است که چوگان به دلیل اصالتش می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری ورزشی برای کشور ارزآوری کند.»