جایگاه گردشگری در اقتصاد کشورها

طبق این گزارش، اسپانیا می‌تواند کماکان شاهد رشد سالم اقتصاد خود در سایه گسترش صنعت گردشگری باشد. در سال گذشته میلادی آب‌و‌هوای دلپذیر، سواحل چشم‌نواز، فرهنگ پویا و زیرساخت‌های گردشگری کارآمد اسپانیا موجب شد بیش از ۸۲ میلیون گردشگر به این کشور جذب شوند و پس از تایلند، عنوان دومین کشور پربازدید جهان به اسپانیا برسد. به استناد آمار دولت اسپانیا گردشگران بیش از ۸۷ میلیارد یورو در این کشور هزینه کرده‌اند. با توجه به این ارقام، شگفت‌آور نیست که گردشگری بخش مهمی از اقتصاد اسپانیا را تشکیل می‌دهد.  گزارش OECD با عنوان «روندها و سیاست‌های گردشگری در سال ۲۰۱۸» نشان داد که در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا از صنعت گردشگری تامین شده است. پرتغال، همسایه اسپانیا نیز سهم ۲/ ۹ درصدی گردشگری در تولید ناخالص داخلی‌اش را غنیمت می‌شمارد. در کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن که اقتصاد، رویکردی صنعتی و خدماتی دارد، تاثیر اقتصادی گردشگری به این اندازه مشهود نیست. 

در سال ۲۰۱۶ گردشگری منشا۹/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان بود و در ژاپن نیز سهم گردشگری از GDP تنها ۹/ ۱ درصد بود. در سال ۲۰۱۶ سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی آمریکا ۷/ ۲ درصد بوده است. ترکیه نیز در سال ۲۰۱۶ پذیرای بیش از ۳/ ۳۱ میلیون گردشگر خارجی بود و رقم صادرات گردشگری (هزینه‌کرد گردشگران خارجی) در این کشور به ۲۲ میلیارد و صد میلیون دلار رسید که ۳/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. البته این ارقام هنوز با آمار سال ۲۰۱۴ فاصله دارد. ترکیه در سال ۲۰۱۴ رکورد ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی و ۳۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات گردشگری را ثبت کرده بود. مجموع بودجه‌ای که ترکیه در سال ۲۰۱۷ به بخش گردشگری اختصاص داد بالغ بر ۴۹۳ میلیون و ۶۰۰ هزار لیر بوده است که سهم وزارت گردشگری و فرهنگ از این بودجه ۱۳۸ میلیون لیر بود.  این گزارش طبق آمارهای موجود تاکید کرده که صنعت گردشگری نقش بسزایی در اشتغال‌زایی جوامع مختلف دارد؛ اما فراتر از آن، در عرصه اقتصاد جهان نیز بسیار تاثیرگذار است. در این میان، برخی کشورها بیش از سایرین شاهد تأثیرات صنعت گردشگری بر اقتصادشان هستند.

17 (2)