کویر: فروش شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در اردیبهشت‌ماه با اندکی کاهش نسبت به فروردین به ۷۲۲میلیارد تومان رسیده و ۳‌درصد کاهش داشته است. میزان فروش شرکت با ۲‌درصد رشد نسبت به ماه قبل، ۴۱هزار و ۱۸۸تن گزارش شده است. این شرکت، انواع میلگرد شاخه و کلاف در بازار داخل را ماه پیش به قیمت هرکیلو ۹/ ۱۹‌هزار تومان فروخته که نسبت به فروردین ۳‌درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ فروش صادراتی این محصول با ۶/ ۰‌درصد افزایش نسبت به فروردین به ۶/ ۱۶‌هزار تومان در هر کیلو رسیده است. مجموع فروش «کویر» در دوماه ابتدایی سال‌جاری به ۱۴۷۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۷‌درصد افت نشان می‌دهد.

خودرو: شرکت ایران‌خودرو در اردیبهشت‌ماه به درآمد فروش ۹۰۸۱میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به ماه قبل ۷/ ۴۴درصد افزایش نشان می‌دهد. جمع مبلغ فروش خودرو در دوره دوماهه به ۱۵هزار و ۳۵۷میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹/ ۱۳۱درصد رشد نشان می‌دهد. خودرو در این ماه ۳۰‌هزار دستگاه گروه پژو را به فروش (داخلی) رساند که حاکی از رشد ۰۸/ ۵۱درصدی نسبت به ماه گذشته است. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۱۸/ ۶‌درصد افزایش داشته است.

شغدیر: شرکت پتروشیمی غدیر در ماه اردیبهشت ۳۸۰میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد که نسبت به اردیبهشت ۱۴‌درصد افزایش نشان می‌دهد. جمع درآمد شرکت در دوماه سال‌جاری به ۷۱۱میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹درصد رشد نشان می‌دهد. «شغدیر» در این ماه مانند فروردین حدود ۹‌هزار تن PVC به فروش رساند. نرخ فروش این محصول در این ماه ۱۵‌درصد افزایش یافته و به ۳/ ۴۲میلیون تومان در هر تن رسیده است.

بوعلی: شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا در اردیبهشت ۴۷۴۰میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد. جمع درآمد شرکت در دوماه سال‌جاری به ۶۳۳۵میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۴۲درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت در این ماه ۱۴۵‌هزار تن ریفرمیت به فروش رساند که از رشد ۳۴۰درصدی نسبت به فروردین حکایت دارد. نرخ فروش این محصول نیز برابر با ۵/ ۲۱میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته ۳‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند