«خساپا»: شرکت خودروسازی سایپا در اردیبهشت‌ماه ۴/ ۲۶‌هزار دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به فروردین‌ماه با رشد ۷۱درصدی همراه بوده است. میزان تولیدات شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیش از ۸/ ۴۱‌هزار دستگاه خودرو بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت ۱۴درصدی همراه شده است. «خساپا» در اردیبهشت ۲/ ۲۹‌هزار دستگاه خودرو در داخل کشور فروخته و ۴۱دستگاه خودرو را نیز به خارج از کشور صادر کرده است. در فروردین‌ماه میزان فروش داخلی شرکت ۵/ ۱۸‌هزار دستگاه بوده است. شرکت در اولین ماه سال، فروش صادراتی نداشته است. در دومین ماه سال ۱۴۰۱ «خساپا» ۹/ ۳‌هزار میلیارد تومان از فروش محصولات خود در داخل کشور و ۸/ ۴میلیارد تومان از فروش محصولات به خارج از کشور درآمد کسب کرده است. فروش داخلی شرکت در اردیبهشت‌ماه با رشد ۶۲درصدی نسبت به ماه فروردین همراه بود. از طرفی این شرکت در دوماه نخست سال ۱۴۰۱ در مجموع ۳/ ۶‌هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۳درصدی را ثبت کرده است. عمده درآمد شرکت در این دو ماه نیز از محل فروش خانواده X۲۰۰ (تیبا، کوئیک و ساینا) بوده است. لازم به توضیح است که میزان فروش داخلی (تعداد خودرو) شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد محدود ۴درصدی همراه بوده است. میزان فروش صادراتی (تعداد خودرو) شرکت در دو ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل افت ۱۸درصدی داشته است.

«خودرو»: شرکت خودروسازی ایران‌خودرو در اردیبهشت‌ماه ۸/ ۴۰‌هزار دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به فروردین‌ماه با رشد ۶۳درصدی همراه بوده است. میزان تولیدات شرکت در دوماه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۸/ ۶۵‌هزار دستگاه خودرو بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۲۱درصدی همراه شده است. «خودرو» در اردیبهشت ۵/ ۴۳‌هزار دستگاه خودرو را در داخل کشور به فروش رسانده و ۹۶دستگاه خودرو را نیز به خارج از کشور صادر کرده است. در فروردین‌ماه میزان فروش داخلی شرکت ۲/ ۳۳‌هزار دستگاه بوده است. شرکت در اولین ماه سال فروش صادراتی نداشته است. در دومین ماه سال ۱۴۰۱ «خودرو» ۹‌هزار میلیارد تومان از فروش محصولات خود در داخل کشور و ۸/ ۱۶میلیارد تومان از فروش محصولات خود به خارج از کشور سود کسب کرده است. فروش داخلی این شرکت در اردیبهشت‌ماه با رشد ۴۴درصدی نسبت به ماه فروردین همراه بود. از طرفی «خودرو» در دوماه نخست سال ۱۴۰۱ در مجموع ۳/ ۱۵‌هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۳۲درصدی را رقم زده است. عمده درآمد شرکت در این دو ماه نیز از محل فروش گروه پژو به میزان ۵/ ۸‌هزار میلیارد تومان بوده است. میزان فروش صادراتی شرکت در دوماه ۱۴۰۱، ۸/ ۱۶میلیارد تومان بوده است. این شرکت در دوره مشابه سال قبل فروش صادراتی نداشته است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند