کحافظ : کارخانه‌ کاشی و سرامیک حافظ در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲/ ۳۸ میلیارد تومان درآمد داشته است که ۵/ ۸۴ درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۵/ ۱۵ درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.  شرکت در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه، مبلغ ۹/ ۸۷۳ میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است.  درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵۹/ ۰ درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۵/ ۱۹درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۷۸/ ۷۸ درصد افزایش درآمد داشته است.  میانگین تولید شرکت در سال‌های ۹۸ و ۹۹، به ترتیب ۲۷۷,۲۳۷ و ۳۶۲,۵۴۶ مترمربع کاشی گزارش شد که این رقم در ۶ ماهه‌‌ سال‌جاری به ۳۸۸,۷۴۰ مترمربع رسید. تولید مهرماه ۳۵۷,۹۷۰ مترمربع گزارش شد. فروش در این ماه، با ۷/ ۸ درصد کاهش نسبت به ماه اخیر، ۳۷۴,۸۱۱ مترمربع بوده است. فروش شهریور، ۴۱۰,۸۷۵ مترمربع بود و متوسط فروش ۵ ماه ابتدایی سال، ۳۶۴,۴۳۹ مترمربع گزارش شده است.  بیشترین نرخ فروش از ابتدای سال، در این ماه به ثبت رسیده. نرخ فروش در مهرماه، ۱۰۱,۸۷۶ تومان و در شهریور، ۹۳,۴۸۴ تومان گزارش شده است.

کپارس: کاشی پارس در مهر ۸/ ۴۴ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۸‌درصد نسبت به فروش ۳/ ۴۱ میلیارد تومانی ثبت شده در شهریور افزایش داشته و رکورد فروش ماهانه شرکت محسوب می‌شود.  مقدار فروش شرکت در شهریور ۴۳۴‌هزار مترمربع بوده که با ۵/ ۶ درصد افزایش، به ۴۶۲‌هزار مترمربع در مهر رسیده است.  در این ماه نرخ فروش کاشی پرسلانی ۹‌درصد کاهش و نرخ کاشی دیوار ۶‌درصد نسبت به شهریور افزایش داشته‌اند. نرخ فروش کاشی دیوار در این ماه ۹۷‌هزار تومان بر مترمربع بوده است. نرخ ماه گذشته ۹۵ هزارتومان و میانگین پنج ماه اول ۸۶‌هزار تومان بوده است.  فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون ۲۳۲‌میلیارد تومان بوده که ۵۸‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. مقدار فروش نیز با ۳‌درصد افزایش، به ۲۶۱۸‌هزار مترمربع رسیده است. مقدار تولید شرکت در دو ماه گذشته به صورت متوسط در هر ماه ۴۱۰‌هزار مترمربع بوده است و این عدد را در این ماه به ۵۱۰‌هزار مترمربع رسانده است که یک رکورد جدید در تولید شرکت به حساب می‌آید.

کلوند : شرکت کاشی الوند در ماه مهر با ثبت فروش ۵۸‌میلیارد تومانی، رکورد درآمد ماهانه خود را شکست. درآمد شرکت نسبت به ماه گذشته ۱۲‌درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۶ ماه گذشته ۳۳‌درصد افزایش یافته است. جمع درآمد شرکت در دوره ۷ ماه منتهی به مهر با رشد ۷۰‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۳۲۱‌میلیارد تومان رسیده است.  مقدار فروش شرکت در مهر نسبت به شهریور ۴‌درصد افزایش یافت است. نرخ فروش کاشی پرسلان در این ماه با رشد ۵‌درصدی نسبت به ماه گذشته به ۱۰۰‌هزار تومان در هر مربع رسید.

 

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند