تامین ۹۵ درصد از زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان

علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در حاشیه مراسم افتتاح و واگذاری زمین به حائزین شرایط طرح‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: در هجدهمین نشست شورای عالی مسکن، گزارش کلی از وضعیت مسکن استان ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.  

وی افزود: در روزهای اخیر در بازه زمانی اعیاد قربان تا غدیر بخشی از اراضی تامین شده برای حائزین شرایط جوانی جمعیت (خانوارهایی که فرزند سوم به بعدشان پس از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده‌اند و خانوارهای دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال) به آنان تخصیص یافت.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به میزان تامین اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن استان گفت: در کل استان زمین مورد نیاز برای بالغ بر ۱۴۵ هزار واحد تامین شد که برای حدود ۷۰ هزار واحد آن با پیگیری‌هایی که بعمل آمد مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای ۸۰۰ هکتار زمین اخذ شد.  

وی با اشاره به اینکه منتظر مصوبه شورای عالی هستیم ادامه داد: براین اساس، ۹۵ درصد از زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان تامین شده است.  

قاری‌قرآن در خصوص وضعیت تامین زمین برای اقشار مختلف و همچنین بحث آماده سازی اراضی در کل استان عنوان کرد: از ابتدای سال‌جاری تا کنون، بالغ بر ۴۰ هزار واحد را در کل استان هم مبحث آماده سازی و هم مبحث تعیین حدود و طرح‌های آن انجام شده که در قالب طرح نهضت ملی مسکن تخصیص داده شد و پروژه‌ها در حال اجرا هستند.