تعمیرات اساسی کنورتور2 در راستای جهش تولید ذوب آهن اصفهان

محمود شفیعی معاون برنامه‌ریزی و تعمیر تجهیزات مکانیک مهندسی نت در این رابطه گفت: در مورد این تعمیرات فعالیت‌های مکانیک و انرژی به صورت گسترده‌ای برنامه‌ریزی و انجام گرفت که مهمترین آن‌ها در خط بحران دمونتاژ و مونتاژ پانل‌های سوپر هیتر مسیر پایین رونده انتقال دود دیگ‌ها بود که برای اولین بار انجام می‌گرفت که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از قبل و روزانه در حین تعمیرات با اینکه گراف پیش‌بینی شده  ۶۲ روز بود، در زمان ۴۷ روز به اتمام رسید .

سهیل زمانی‌زاده سرپرست برنامه‌ریزی و پایش تعمیرات نیز گفت: این پروژه یکی از سنگین‌ترین فعالیت‌های تعمیراتی چه از جهت نیروی انسانی به کار گرفته شده و چه از جهت تناژ تجهیزات دمونتاژ و مونتاژ شده و حاصل ماه‌ها بررسی در  جلسات مختلف بود . اهم فعالیت‌ها بدین شرح است:

ساخت پانل‌های اکران « طراحی ، نقشه و ساخت»که توسط شرکت توسعه صنعت لنجان انجام گرفت. تعویض بالک‌های ارتفاع ۳۸ متری و تخلیه رسوب‌های داخل مسیر پایین رونده، تعویض کارتیکا و مخروطی کنورتور که به دلیل حجم تعمیرات زیاد در طبقات مختلف کنورتور نیاز به هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق داشت .

محمد کریمی معاون تجهیزات انرژیتیک مدیریت فولادسازی گفت: با توجه به اتمام عمر مفید سوپر هیترهای دیگ ۲ و تحمیل توقفات مکرر و طولانی به خط تولید با برنامه‌ریزی و طی جلسات مکرر قسمت‌های فرسوده دیگ نقشه‌برداری، طراحی و ساخته شد و همزمان با بقیه فعالیت‌های کنورتور انجام گرفت که  فعالیت‌های مذکور هم از جهت افزایش تولید و هم از جهت بحث‌های زیست محیطی بهبود چشم‌گیری حاصل شد.