امروز، همکاران سیستم با بیش از ۱۸۰۰ نفر سرمایه انسانی، بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است. این شرکت با عرضه راهکارهای نرم‌افزاری به بیش از ۱۰۰ هزار مشتری در کسب‌وکارهای با اندازه‌های مختلف (شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک) و در صنایع گوناگون، همراه آنها در پیشبرد و توسعه سریع‌تر کسب‌وکارشان است.

این شرکت با شناخت و تجربه‌ای که از نیازهای کسب‌وکارها دارد، راهکارهایی متناسب با فرایندها و نیازهای آنها را در اختیارشان می‌گذارد و همواره همسو با فناوری‌های روز دنیا، راه‌حل‌های خود را توسعه می‌دهد. در حال حاضر همکاران سیستم با دارا بودن ۸۹ درصد سهم از بازار شرکت‌‎های پتروشیمی، ۷۵ درصد سهم از بازار شرکت‌های حوزه سیمان و ۵۸ درصد سهم از بازار شرکت‌های قطعه‌سازی، یکی از بزرگترین شرکای این کسب‌وکارها است که در افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع به آنها کمک می‌‌‌‌‌کند. سبد جامع محصولات همکاران سیستم شامل راهکاران، راهکاران ابری، راهکاران بخش عمومی، بسته نرم‌افزاری برای مدیریت کسب‌وکارهای کوچک (سپیدار)، بسته نرم‌افزاری برای مدیریت اصناف و فروشگاه‌ها (دشت)، راهکاری هوشمندی تجاری و محصولات دو شرکت ابرآمد و سرونو است که به کسب‌وکارها کمک می‌کنند با بینش دقیق‌تری سازمان خود را مدیریت کرده و از تغییرات کسب‌وکار و روندهای آن مطلع شوند.

همکاران سیستم با سال‌ها تجربه موفق در زمینه فولاد و شناخت فرایندها و نیازهای نرم‌افزاری این صنعت، سبد محصولی متناسب با این نیاز را در ERP راهکاران عرضه کرده است. با استفاده از راهکار جامع صنعت فولاد همکاران سیستم می‌توانید تقاضای مشتریان خود را در خطوط تولید برنامه‌ریزی و کنترل کنید، کیفیت محصولات را به شکل آنلاین تحت کنترل داشته باشید و بهای تمام شده محصولات را بر اساس اطلاعات دقیق شارژ خطوط و آمار تولید محاسبه کنید.

راهکاران همکاران سیستم، ERP  جامع ایرانی

«راهکاران همکاران سیستم» یک ERP جامع ایرانی و منطبق با استانداردهای جهانی است که براساس ویژگی‌ها و نیازهای کسب‌وکارهای کشورمان متناسب‌سازی شده است. راهکاران تاکنون در بیش از چند هزار شرکت و سازمان از صنایع مختلف عملیاتی شده و تجربه‌های موفق بسیاری را به همراه داشته است.

راهکاران با در اختیار گذاشتن اطلاعات درست و درلحظه، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بهره‌وری، کارایی و درنتیجه سودآوری خود را افزایش دهند. این راهکار به شکلی طراحی شده است که در کنار پاسخگویی به نیازهای اساسی صنایع مرجع، قابلیت ارائه رویه‌های استاندارد کسب‌وکار به این صنایع را نیز دارد. راهکاران دارای سبد محصولی متنوعی در بخش‌های مالی، اداری و سرمایه انسانی، فروش، پخش، تدارکات و لجستیک، مدیریت تولید، حسابداری مدیریت، خرده‌فروشی، هوشمندی تجاری و مدیریت فرایندهای کسب‌وکار است. این بخش‌ها به شکل مداوم در حال توسعه هستند.

راهکاران ابری، ERP  جامع ایرانی بر بستر ابر

در سال‌های اخیر رایانش ابری به یک فناوری مهم در حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شده است. همکاران سیستم همسو با فناوری‌های روز دنیا، راهکارهای نرم‌افزاری خود را با فناوری رایانش ابری عرضه کرده است. راهکاران ابری یک راهکار نرم‌افزاری ERP بر بستر رایانش ابری است که با یک سبد محصولی یکپارچه و کاربردی، نیازهای نرم‌افزاری سازمان‌ها را پوشش می‌دهد. در حال حاضر راهکاران ابری با بیش از ۲۶۰۰ مشترک، بیش از ۱۸ هزار کاربر فعال و ۱۲۵۹۵ ماژول در حال استفاده، به راهکاری به‌صرفه و ایمن برای کسب‌وکارها تبدیل شده است. با راهکاران ابری، هزینه‌های سرور و سخت‌افزار مقرون به صرفه خواهد شد و سازمان‌ها متناسب با نیاز خود، هزینه اشتراک نرم‌افزار را پرداخت می‌کنند. از مهمترین مزایای راهکاران ابری می‌توان به یکپارچگی، به‌صرفه‌بودن، دسترسی به اطلاعات سازمان بدون محدودیت زمانی و مکانی و افزایش امنیت اطلاعات به دلیل استفاده از سطوح بالای استانداردهای امنیتی اشاره کرد.

تحلیل آسان و تصمیم‌گیری دقیق با راهکار هوشمندی تجاری

امروزه مدیران ارشد و عملیاتی برای اتخاذ تصمیمات سریع، دقیق و هوشمندانه نیاز دارند با پایش شاخص‌‌‌‌‌های کلیدی عملکرد (KPI) به شکل لحظه‌‌‌‌‌ای، از عملکرد واقعی سازمان یا فرآیند تحت مدیریت مطلع شوند و ریسک‌‌‌‌‌های احتمالی را پیش­‌بینی کنند.

هوشمندی تجاری همکاران سیستم، بستری برای هوشمندی تجاری یا Business Intelligence (BI)I  را در سازمان‌ها فراهم می‌کند. این نرم‌افزار انبوه اطلاعات سیستم‌های عملیاتی سازمان را در ساختاری تجمیعی، خلاصه شده، تحلیلی و مناسب برای نیازهای اطلاعاتی مدیران و تحلیلگران کسب‌وکار آماده می‌کند تا گزارش‌گیری، ساخت داشبوردهای مدیریتی و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در محیط کاربری ساده و کاربردی امکان‌پذیر کند.

نقش مکمل اینترنت اشیای صنعتی (IIoT) در صنعت فولاد

ظهـور انقلاب صنعتـی چهـارم صاحبـان صنایـع را قـادر می‌سـازد تـا فرآیندهـای مختلـف کسـب‌وکار خـود را بـا اسـتفاده از فناوری‌هـای روز از جملـه اینترنـت اشـیا، بـه خوبـی کنتـرل و مدیریـت کننـد.

راهکار پایش عملیات تولید مبتنی بر اینترنت اشـیا صنعتی (IIoT )همکاران سیسـتم، با هدف کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری تولید به کسـب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا بتوانند به شـکل مسـتقیم، به لایه عملیات متصل شـوند.

معرفی اکوسیستم بازار

مجموعه سیستم‌های موجود در ERP راهکاران، نیازهای اصلی بنگاه‌های فعال در صنعت فولاد را به خوبی پوشش می‌دهنـد. با این وجود، تفاوت در مزیت‌های رقابتی شرکت‌ها در این صنعت، ممکن است باعث ایجاد فرایندهای خاص و به دنبال آن، مطرح شدن نیازهای خاص نرم‌افزاری شود که لزوما در یک راهکار جامع از قبل قابل پیش‌بینی نیستند.

 اکوسیسـتم «بـازار همـکاران سیسـتم»بـه عنوان اولیـن مارکـت پلیـس نرم‌افـزاری کسـب‌وکار، بـرای پاسخ به این نیازها ایجاد شده است. ایـن اکوسیسـتم دارای مجموعـه‌ای از محصـولات نرم‌افـزاری توسـعه‌یافته توسـط شـرکای توسـعه همکاران سیستم است که با نظارت این شرکت و با هدف تکمیل راهکارهای نرم‌افزاری موردنیاز کاربران تهیه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد. شرکت‌های نرم‌افزاری عضو این شبکه با استفاده از تخصص خود در صنعت فولاد، نرم‌افزارهای خـاص ایـن صنعـت را بـه شـکل یکپارچـه بـا ERP راهـکاران، تولیـد و از طریـق سـایت بـازار همـکاران سیسـتم در اختیـار مشـتریان قـرار می‌دهند. از مهمترین این محصولات می‌توان به این موارد اشاره کرد: فروش آدرس باز، سامانه هوشمند توزین، شارژ بهینه ذوب، مدیریت جذب و استخدام، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و مدیریت بایگانی اسناد و مدارک.

از زبان مشتریان همکاران سیستم

مدیر تامین و تدارکات فولاد مهر سهند: تامین یکی از ارکان مهم شرکت فولاد سهند است. ما به راهکاری نیاز داشتیم که در کنار حفظ یکپارچگی، میزان خطا را کاهش داده و امکان پایش و صحت‌سنجی اطلاعات را ایجاد کند. راهکار تدارکات و لجستیک همکاران سیستم، انواع فرایندهای خرید و فروش را پوشش داده و باعث ایجاد انعطاف و هوشمندی در فرایندها شد. پس از پیاده‌سازی راهکار تدارکات و لجستیک همکاران سیستم، ارتباط ما با تامین‌کنندگان بیشتر شده است. در حال حاضر ما می‌توانیم به محض بارگیری محصولات، مستقیم از طریق پیامک این موضوع را به مشتریان خود اطلاع رسانی کنیم.

رئیس واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت غلتک سازان سپاهان: تا پیش از همکاری با همکاران سیستم، سیستم‌های ما جزیره‌ای بودند. عدم یکپارچگی باعث شده بود تا سرعت و دقت فرایندهای سازمان در سطح مورد انتظاری نباشد. از طریق یکپارچگی که راهکاران میان واحدهای مختلف فروش، تولید، انبار و مالی ایجاد کرد، امکان مدیریت و پاسخگویی سریع به مشتریان برای ما فراهم شده است. در حال حاضر می‌توانیم میزان سفارشات، موجودی بین مراحل مختلف، میزان محصول تولید و تحویل‌شده به مشتری و رسیدگی به حساب‌های آنها را به شکل یکپارچه مدیریت کنیم.