ستون راست پایین copy

در حوزه منابع انسانی شاهد آن هستیم که نیروهای متخصص و غیرمتخصص در حال مهاجرت به دیگر استان‌ها هستند، چرا و به چه دلیل؟ واقعاً نیاز به کار پژوهشی دارد.

مقوله مهاجرت به کشورهای دیگر معضل کل ایران است ولی در اصفهان مهاجرت به دیگر شهرها نیز به این معضل اضافه‌تر کرده است.

 گاهی از هنرمندان گرافیست و خبرنگاران که چندنفری را می‌شناختم سوال کردند خیلی راحت مطرح می‌کنند در اصفهان کار کردن خیلی سخت است، همین!  در حوزه منابع مالی که تحت عنوان اصفهان سرمایه گریز نیز مطرح می‌شود بحث بالاگرفته، قوانین و اجرای سخت‌گیرانه قوانین در اصفهان سرمایه‌های زیادی را از شهرمان خارج کرده است؟ واقعاً چرا؟

باید کسانی به مسند قدرت در اصفهان باشند که این‌چنین سخت‌گیرانه به جان مردم کارآفرین افتاده‌اند. خیلی از دوستان و همکاران کارآفرین به دلیل نجات از قوانین مالیاتی اصفهان شرکت را در شهرهای اطراف به ثبت رسانده‌اند و یا برخی بانک‌های خود را به پایتخت انتقال می‌دهند.

آیا مسئولان شهر اصفهان بیدارند؟ یا باز با فاجعه‌ای چون زاینده‌رود خشک اتفاق بیفتد تا بفهمند چه بر سر شهر زیبای اصفهان آمده است. خواهشمند است کمی به فکر اصفهان باشید و اصفهان را دریابید.

آیا این اتفاق‌ها چیزی جز اصفهان ستیزی است؟