خبر 1 copy

 علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص اقدامات بعمل آمده در زمینه شهرسازی استان اظهار کرد: استان اصفهان دارای تنوع کاملی از سلسله مراتب طرح‌های توسعه فرا شهری و شهری است، همچنین این استان با دارا بودن ۱۱۴ شهر از بزرگ‌ترین نظام سکونتگاهی و شبکه شهری در بین استان‌های کشور برخوردار است.   وی افزود: از مهم‌ترین طرح‌های فرا شهری استان اصفهان می‌توان به طرح جامع منطقه‌ای اصفهان در دهه ۶۰، طرح‌های جامع نواحی مرکزی، غرب، شمال شرق و جنوب استان اصفهان در دهه ۷۰ و ۸۰، طرح مجموعه شهری و سند آمایش سرزمین استان در دهه ۹۰ اشاره کرد.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد: در این اداره کل، معاونت شهرسازی و معماری، راهبری و نظارت برکلیه امور مربوط به بخش شهرسازی و معماری در استان را بر عهده دارد که راهبری ‌و نظارت بر اجرای ضوابط ‌و مقررات شهرسازی و معماری مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، راهبری و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران و راهبری دبیرخانه های کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی وکمیسیون ماده ۵ دراستان از جمله این موارد است.   وی اضافه کرد: در سالجاری براساس برنامه ریزی های بعمل آمده و به منظور تسریع دررفع مشکلات شهری، جلسات کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ با فاصله زمانی نزدیکتری نسبت به قبل برگزار شده است لذا امسال تعداد ۴۰ جلسه کمیسیون ماده ۵ در استان برگزار شده که برآیند آن ۶۰۶ مصوبه بوده است.   قاری قرآن ادامه داد: همچنین تعداد ۸ نشست کارگروه امور زیربنایی در استان برگزار شده است که در مجموع ۴۱۸ طرح و برنامه در آن به تصویب رسیده است.   وی در خصوص وضعیت طرح‌های توسعه شهری استان اظهار کرد: در استان اصفهان ۳۵ طرح تفصیلی ابلاغ شده که تعداد ۱۳ طرح آن مربوط به بعد از سال ۱۳۹۷ است همچنین طرح تفصیلی ۱۰ شهر در کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده که فرآیند قانونی ابلاغ آن ها در حال انجام است.   مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مراحل تهیه طرح تفصیلی ۱۱ شهر استان پایان یافته که در دستور کار بررسی در جلسات آتی کمیسیون ماده ۵ است و مرحله اول طرح تفصیلی ۲۵ شهر دیگر نیز اتمام یافته که در دستور کار جهت عقد قرارداد مرحله دوم قرار دارند.