در صنعت پای افزار چه می گذرد

در سال ۲۰۱۸، میزان واردات کفش در کشورها معادل۱۱ میلیارد جفت برآورد شده است.

چین، ویتنام، آلمان، بلژیک و ترکیه جزو پنج صادرکننده برتر کفش در جهان محسوب ‌می‌شوند، همچنین ایتالیا با ۴۸.۱۵ دلار بالاترین متوسط قیمت کفش صادراتی را داراست و کنیا با ۰.۸۶ دلار پایین‌ترین نرخ را دارد. متوسط قیمت کفش صادراتی ایران نیز ۶.۰۶ دلار است. آمریکا، آلمان، بریتانیا، ژاپن و فرانسه نیز در صدر فهرست برترین واردکنندگان کفش در جهان قرار دارند.

ایران در زمینه تولید کفش، جایگاه دوازدهم را در جهان به خود اختصاص داده و سالانه ۱۷۷ میلیون جفت کفش در ایران تولید ‌می‌شود؛ به نحوی که سهم ایران از تولید جهانی ۰.۸ درصد، سهم از صادرات جهانی بسیار‌ناچیز و گرایش صادراتی کشور نیز ۰.۵ درصد است. به گفته او، چین با تولید ۱۳۵۲۳ میلیون جفت کفش در سال مقام نخست تولیدکنندگان را به خود اختصاص داده و سهم آن از تولید جهانی ۵۷ درصد است. در عین حال این کشور ۳۴.۹ درصد سهم صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.

میزان مصرف کفش در ایران ۲۲۷ میلیون جفت در سال برآورد شده است که سهم ایران از مصرف جهانی ۱.۱ درصد بوده و سهم واردات از مصرف نیز ۲۲.۴ درصد است. به بیان ساده‌تر، ضریب مصرف کفش در اروپا و آمریکا ۷ زوج در سال بوده؛ اما این ضریب در ایران ۲ است. یعنی اگر مردم به جای مصرف ۲ جفت کفش، سه جفت مصرف کنند، صنعت کفش کشور رونق ‌می‌گیرد، ضریب پایین مصرف کفش در کشور نشان‌دهنده آن است که سطح درآمد سرانه واقعی ایرانی‌ها رو به کاهش است. در واقع تقاضای داخلی کفش با کاهش درآمد سرانه، محدود شده است.

سهم بنگاه‌های بزرگ و متوسط در تولید کفش ۶۰ تا ۶۵ درصد و سهم بنگاه‌های خرد و کوچک ۳۰ تا ۳۵ درصد است. همچنین استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، قم، زنجان، البرز و قزوین جز استان‌های پیشتاز در تولید کفش محسوب ‌می‌شوند.