ضرورت هم‌افزایی نهادها برای حفظ بقای سمن‌ها

محمدرضا جان نثاری روز شنبه در جلسه تشکُل‌های مردم نهاد استان اصفهان در استانداری با بیان‌اینکه دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به بقا و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد دارد، افزود: در این زمینه برای پایش سازمان‌های مردم نهاد در استان با هدف شناسایی و رفع مشکلات برنامه‌ریزی شود.

جان نثاری افزود: سیاست مدیریت استان در حوزه سازمان‌های مردم نهاد حذفی نیست بلکه بدنبال جذب افراد علاقه‌مند و متخصص برای راه‌اندازی سمن‌های پویا هستیم.

معاون استاندار اصفهان با بیان‌اینکه باور داریم «مردمی سازی» همواره راهگُشا بوده است، افزود: همه پایه‌های نظام بر مبنای همین الگو بنا نهاده شده است، بنابراین حمایت و تفویض امور به سمن‌ها باید به معنای واقعی اتفاق بیفتد. وی تصریح کرد: سمن‌ها مهمترین ظرفیت برای تقویت مشارکت مردمی است، از این رو وحدت رویه در برآورده کردن نیازهای زیرساختی آنها در استان ضروریست.

جان نثاری افزود: معرفی سمن‌ها و زمینه فعالیت آنها باید از سوی رسانه‌ها برنامه‌ریزی و تسهیل شود. سازمان‌های مردم نهاد(سمن) تشکل‌های غیردولتی و غیرانتفاعی با اساسنامه مکتوب و مُدون هستند که بصورت داوطلبانه و بدون دریافت بودجه بعنوان نهادهای کارآمد و مکمل بخش دولتی به تامین اهداف توسعه‌ای کمک می‌کنند. افزون بر ۲ هزار تشکل مردم نهاد اعم از خیریه و غیرخیریه در استان اصفهان فعال است که به گفته کارشناسان، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه شهری و روستایی محسوب می‌شوند.