مهندس رخصتی، بر تکمیل و راه‌اندازی پلنت جدید اکسیژن شرکت نیز تأکید کرد و گفت:  ساختار واحدهای سازمانی باید متناسب و مطابق با وظایف و اهداف سازمان، طراحی شوند بر این اساس نیروی انسانی موردنیاز کارگاه جدید اکسیژن باید با دقت  و سرعت، نیازسنجی شده و  تامین آن در دستور کار قرار گیرد.

شایان‌ذکر است؛ تولید ۲۵ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن گازی، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن گازی به همراه محصولات مایع شامل: آرگون مایع معادل گازی آن ۹۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت، اکسیژن مایع معادل گازی آن ۱۵۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت اکسیژن و ازت مایع معادل گازی آن ۵۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت از ظرفیت‌های کارگاه جدید اکسیژن شرکت است که به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین، این کارگاه با مخازن مایع ۳۰۰۰ مترمکعبی اکسیژن، ۱۵۰۰ مترمکعبی ازت و ۱۰۰ مترمکعبی آرگون، از نوسانات شدید مصارف اکسیژن در فولادسازی جلوگیری و تولید نرمال و با برنامه در این بخش را پشتیبانی خواهد کرد.