در این میان برگزاری بسیاری از مراسم و آیین‌های سنتی در سراسر کشور نهضت عاشورا را برای همیشه در قلب تاریخ پایدار و جاودانه کرده است. از جمله این مراسم آیین‌هایی چون تعزیه‌خوانی، تشت‌گذاری، چهل منبر، کرب‌زنی، علم برداری و زاره زاره که در برخی از استان‌های ایران برگزار می‌شود و ریشه در اعتقادات مردم دارد، است. برگزاری این‌گونه مراسم که هر ساله به‌عنوان سنتی دیرینه مردم سرزمینمان را به گذشته پیوند می‌زد می‌تواند پا را از مرزهای کشورمان فراتر نهد و به‌عنوان ظرفیتی برای جذب گردشگری مذهبی و آیینی مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر مراسم نخل گردانی در شهر یزد هرساله گردشگران زیادی را از کشورهای مختلف به این شهر روانه می‌کند که هدف آن معرفی ظرفیت‌های آیینی و مذهبی در ایران است.