دنیای اقتصاد: با بازیابی پوسته های اکسیدی در فولاد مبارکه، علاوه بر افزایـش بهره وری، صرفه جویی اقتصادی و انطباق بر مقتضیات زیست محیطی ، کاهش هزینه خرید ده ها هزار تن آهن قراضه و سنگ آهن برای فولاد مبارکه نیز محقق شد.به گزارش روابط عمومی شرکت فولادمبارکه، مرتضی مؤمنی، رییس گروه فنی ناحیه فولاد سازی و ریخته گری مداوم با اعلام این خبر گفت : پوسته های اکسیدی در فرآیندهای ریخته گری و اصلاح تختال تا نورد ورق از سطح محصول در دمای بالا جدا شده که سالانه بالغ بر یکصد هزار تن می شود که براساس آنالیز های آزمایشگاهی حدود 74 درصد آهن دارد و تاکنون به مصارفی در کوره بلند، تولید فروسیلیس و یا در نهایت انباشت با ذخیره حدود 700 هزار تن و فروش به قیمت مزایده ای ولی پایین تر از ارزش واقعی آن جهت صادرات رسیده است .
مؤمنی در ادامه با اشاره به کاربرد پوسته های اکسیدی در شرکت اظهار داشت: کاربرد این ماده در داخل شرکت در فرآیندهای عبور از احیا بدلایل سایش و آسیب رسانی به آسیاب ها مورد استقبال قرار نگرفته بود بدین منظور کاربرد آن در ناحیه فولادسازی و در کوره های قوس از سال گذشته با نگرش اقتصاد مقاومتی و با هدف صرفه جویی اقتصادی، بصورت جدی مورد پیگیری قرار گرفت که در این خصوص نتایج مثبت و قابل ارائه ای درصنعت حاصل گردید.رییس گروه فنی ناحیه فولاد سازی و ریخته گری مداوم در خصوص نحوه اجرای این پروژه یادآور شد: کاربرد این ماده در شرایط احیایی و بگونه ای که فرآیند عادی کوره های قوس الکتریکی را تحت تأثیر منفی قرار ندهد مورد پایش قرار گرفت و در سه مقطع طولانی مدت ذوبهای متوالی، با ایجاد شرایط مناسب پایش نتایج، از لحاظ کالیبره بودن سیستمهای اندازه گیری دقیق بویژه اندازه گیری اوزان مواد ورودی و خروجی، در یکی از کوره های قوس و مقایسه آن با ذوبهای متوالی عادی بدون مصرف پوسته ، نتایج حاکی از بازگشت کلیه آهن مذکور در محصول فولاد مذاب کوره های قوس گردید ، که نشان از بازیابی موفقیت آمیز آهن موجود در پوسته های اکسیدی و برگشت آن از طریق فولادمذاب به سیکل تولید و در نتیجه افزایش راندمان وزنی تبدیل شارژ فلزی به محصول قابل فروش در کل سازمان گردید .

وی در خصوص مزیت اقتصادی حاصل از اجرای این پروژه خاطر نشان کرد: با توجه به موارد فوق اجرای گسترده این روش که در حد بهینه تست های انجام شده ، بالانس سالانه آن با ورق ضایعاتی و کاربرد آن بصورت پرس داخل ورق ، صورت گرفته است ، سالانه حدود یکصد هزار تن از این ماده جایگزین شارژ فلزی ورودی به سازمان خواهد شد که این روش صرفه جویی معادل هزینه خرید 80 هزار تن آهن قراضه و یا هزینه خرید 115 هزار تن سنگ آهن با در نظر گرفتن هزینه های تبدیل در گندله سازی و احیا را برای فولاد مبارکه به همراه دارد، ضمن اینکه اکسیژن موجود در این ماده و پوسته بودن آن انرژی بسیار ناچیزی برای ذوب آن در کوره قوس نیاز دارد و این روش علاوه بر مزیتهای اقتصادی، از لحاظ محیط زیست نیز کمک زیادی به عدم پراکنش ضایعات مفید و حفظ منابع نموده و ارزش افزوده زیادی را برای فولاد مبارکه خواهد داشت.ایشان در پایان از همت و همکاری مشترک مدیریت و کارکنان نواحی بهره برداری فولادسازی و نوردها، امور خرید مواد اولیه و خرید خدمات، امور مالی و کنترل اقتصادی که در به ثمر رسیدن این پروژه همکاری داشتند تشکر و قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد در آینده نیز با همکاری برنامه ریزی جامع، امور مهندسی، محیط زیست، کمیسیون معاملات و ... بتوانیم بهبود لازم را در مجموعه سازمان بطریق مناسب ایجاد نماییم.