دنیای اقتصاد-بندرعباس- احمد سالاری‌فرگفت: با رصد میزان مراجعه به جایگاه های عرضه سوخت و تشکیل صف در برخی از آنها مشخص شد بدلیل فرا رسیدن روزهای پایانی ماه و اتمام سهمیه یارانه‌ای ای ماهانه، برخی از شهروندان، متقاضی کارت سوخت آزاد در جایگاه های عرضه سوخت هستند.

وی ادامه داد: به منظور خدمت رسانی به مردم در شهر بندرعباس جایگاه های: پامرو، ترنج، سامکو، نارگیل، جرون و آفتاب درخشان کارت سوخت آزاد به متقاضیان ارایه می دهند.

از این پس درروزهای پایانی ماه جایگاه عرضه سوخت بلال هم به جایگاه های سوخت شهراضافه می شود.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان افزود: انبار نفت بزرگ شهید رجایی بندرعباس به وظیفه سوخت‌رسانی مستمر و شبانه روزی خود برای تامین سوخت جایگاه های استان ادامه می دهد و هیچ نگرانی و تاخیری در زمینه ارسال بنزین و سایر فرآورده ها  در استان وجود ندارد.

احمد سالاری‌فر در پایان اضافه کرد: بارگیری فرآورده توسط نفتکش های جاده پیما بصورت بی وقفه و ۲۴ ساعته از این انبار نفت درحال انجام است و در تمام ایام سال بدون تعطیلی ادامه دارد.